Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-5, Click to Pray

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-5, Click to Pray

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18-05

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha nhân lành, khởi đầu ngày mới hôm nay, xin cho con được nhạy bén với những thôi thúc yêu mến đoàn chiên của Cha. Xin giúp con trở nên bác ái hơn và nhìn những người con gặp gỡ bằng đôi mắt của Cha. Qua lời chuyển cầu của mẹ Maria, con xin dâng ngày sống của con hôm nay để cầu nguyện cho những ý chỉ mà Đức Thánh Cha đã trao phó cho Mạng Lưới Cầu Nguyện Toàn cầu của Ngài. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE MORNING

Gracious Father, as I begin this day may I ever be attentive to your promptings to love the sheep of your flock. Help me to be more charitable and see those I encounter with your eyes. I offer you this day, through intercession of Mary, for the intentions that the Holy Father entrusts to the Pope’s Worldwide Prayer Network. [Hail_Mary]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy” (Ga 21,17b). Như thánh Phêrô, đã bao lần chúng ta chối Chúa. Mỗi lúc tôi xa rời tình yêu và sự thật về Ngài, thì chính là tôi đang chối Chúa. Mỗi lúc tôi tránh né những điều tốt lành và thuận theo cái ác, thì chính là tôi đang chối Chúa. Mỗi lúc tôi không trở về cùng Ngài vì xấu hổ, cũng là tôi đang chối Chúa. “Lạy Chúa, Chúa biết rõ lòng con, Chúa tỏ tường mọi sự, Chúa biết rõ con yêu mến Chúa. Xin đừng bao giờ rời xa con và đừng để con rời xa Ngài bao giờ.”

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“Lord, you know everything; you know that I love you.” (John 21:17b) So often, like Peter, we deny Jesus. Each time I move away from your love and your truth I am denying Jesus. Each time I avoid good and embrace evil, I am denying Jesus. Each time, out of shame, I do not go back to him, I am denying him. “Lord you know my heart, you know everything, you know that I love you. Never leave me and may I not separate myself from you!”

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Ngày dài trôi qua, con cảm tạ Chúa vì tình yêu Ngài dành cho con. Con đã nhìn mọi người chung quanh như thế nào? Con có nhìn họ bằng ánh mắt của Chúa không? Xin thúc đẩy con để con có thể giúp người khác thể hiện những khía cạnh nổi bật của họ, đặc biệt là những người con không yêu mến. Ngày mai, xin cho con ngừng nói những điều không tốt đẹp về người khác. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of this day, I thank you, Lord for your love. How did I look at other people? Did I view them in the best possible light? Going forward, I will try to highlight the good side of other people, especially those that I do not like. Tomorrow, may I not speak ill of a member of my human family, whose head you are, Jesus. [Our_Father]

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-01-2022

⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 23/01/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, khởi đầu …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 22-01-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 22/01/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Chúa, con …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.