Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-5, Click to Pray

Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-5, Click to Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19-05

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha trên trời, vào thời khắc bắt đầu ngày mới, xin giúp con thực sự trở thành phát ngôn viên của Chúa, trong suy nghĩ, lời nói và hành động của con. Xin giúp con nên một với Chúa, và để Chúa tác động lên con trong mọi việc con làm. Xin cho con trở thành chứng nhân của đức tin với những người mà con gặp gỡ, đặc biệt với những người đang chịu khổ đau, bất hạnh. Con xin dâng ngày hôm nay để hiệp thông với ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Heavenly Father, at the beginning of this day, help me to be true to your word, in my thoughts, words and deeds. May I be united to you and allow you to accompany me in everything I do. May I be a witness of faith for those whom I encounter, especially those who are suffering for some reason. I offer this day for the intentions of the Holy Father. [Our_Father]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Đức Giêsu muốn nói về Thần Khí mà những kẻ tin vào Người sẽ lãnh nhận. Thật thế, bấy giờ họ chưa nhận được Thần Khí, vì Đức Giêsu chưa được tôn vinh.” (Ga 7, 39) Xin Thần Khí Chúa tuôn đổ trên chúng con mỗi ngày: “Lạy Chúa, xin hãy đến, soi sáng tâm trí con, để mỗi cảm xúc và hành động của con luôn được như ý muốn của Ngài”

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“He said this in reference to the Spirit that those who came to believe in him were to receive. There was, of course, no Spirit yet, because Jesus had not yet been glorified.” (John 7:39) May the Holy Spirit pour over us each and every day: “Come, Holy Spirit, come enlighten my thoughts, my feelings and my actions so that my will is always united to God’s will.”

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Tạ ơn Chúa vì một ngày qua. Hôm nay con đã xem thấy gì? Đâu là sự thật, đâu là việc thiện, điều tốt đẹp hay xấu xa? Lạy Chúa, xin tha thứ cho con nếu những việc con xem thấy hôm nay làm cho con trở nên xa cách Chúa. Ngày mai, xin giúp con cẩn trọng hơn trong mọi việc, và cho mọi suy nghĩ của con luôn hướng về Chúa. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Thank you, Lord, for another day. What did I read today? Was it true, good or beautiful? Forgive me, Lord, if I read things today that did not bring me closer to you. Help me tomorrow to be more careful in what I read, always thinking of you. [Our_Father]

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao 

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 15-01-2022

⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 15/01/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, con hít …

Mến Yêu Hằng Ngày, 15-01-2022

⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY ⏰ ⏰Thứ 7, 15-01-2022⏰ 🌷(Mc 2,13-17)🌷 Đức Giê-su lại đi ra bờ …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.