Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông Đồ Cầu Nguyện, 21-5, Click to Pray

Tông Đồ Cầu Nguyện, 21-5, Click to Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 21-05

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha trên trời, khởi đầu ngày mới hôm nay, có lẽ con chẳng bao giờ hoài nghi về ơn chữa lành của Cha đâu. Xin cho con không nản chí hay lo lắng bởi những hành động của con. Biết bao lần đức tin con trở nên yếu đuối! Nhưng chẳng lí do nào khiến con từ bỏ niềm tin vì con biết rằng Chúa luôn bên con và đặt niềm tin nơi con. Tạ ơn Chúa vì Ngài luôn hiện diện bên con và săn sóc con. Xin Chúa ban cho con sự khiêm nhường. Con xin dâng ngày hôm nay lên Cha để cầu nguyện cho những ý chỉ của Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Heavenly Father, at the beginning of this day may I never doubt you and the ability you have to heal. May I not be taken by anxiety or be discouraged by my actions. How many times my faith falters! I have no reason to give up because I know you’re with me and believe in me. Thank you for your presence and for all the times that you comfort me. I ask you for the gift of humility. I offer this my day for the intentions of Pope Francis this month. [Our_Father]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

Đức Giêsu nói với ông ta: “Sao lại nói: nếu Thầy có thể? Cái gì cũng có thể, đối với người có lòng tin” (Mc 9,23) Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được vì Ngài không thiếu điều gì. Xin cho chúng con vượt qua nỗi sợ bệnh tật, thiếu thốn, bất đồng và cả những mối đe dọa. Xin cho con biết cầu cứu Chúa để vượt qua mọi nghịch cảnh. Nhờ Chúa Thánh Thần, Thiên Chúa thúc đẩy ta hành động và vượt qua mọi thử thách.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“Jesus said to him, ‘If you can!’ Everything is possible to one who has faith.” (Mark 9:23) Nothing is impossible for our God! The one who has God lacks nothing. Let us not fear disease, lack of money, disagreements and even threats. Let us ask the Lord for strength to overcome any adversity! Through the Holy Spirit, God inspires us to act and to overcome every challenge.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Một ngày nữa lại trôi qua, con suy ngẫm về ân sủng Chúa dành cho con. Tạ ơn Chúa vì những khó khăn mà con đã chịu đựng. Khi con đã vượt qua hết tất cả, những nỗi đau trở thành bài học dạy con trưởng thành. Lạy Chúa, xin hãy dạy con đừng làm tổn thương người khác. Xin tha thứ cho con vì những lúc con hay than phiền về mọi sự. Xin thúc đẩy mạnh mẽ lòng tin của con nhờ sức mạnh của Chúa và noi gương các Thánh. Xin cho con biết đón nhận thập giá như món quà Chúa tặng ban.

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of another day, I meditate on the grace of suffering. I thank you for those times that it was difficult to endure. Pain is a school that teaches me to grow. All suffering passes. Teach me, Lord, not to hurt others. Forgive me for complaining. Strengthen my confidence in the strength that comes from you and the example of the saints. Thank you for the cross, may I accept it as a gift. [Our_Father]

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao 

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 15-01-2022

⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 15/01/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, con hít …

Mến Yêu Hằng Ngày, 15-01-2022

⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY ⏰ ⏰Thứ 7, 15-01-2022⏰ 🌷(Mc 2,13-17)🌷 Đức Giê-su lại đi ra bờ …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.