Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông Đồ Cầu Nguyện, 24-5, Click to Pray

Tông Đồ Cầu Nguyện, 24-5, Click to Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 24-05

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha trên trời, vào thời khắc bắt đầu ngày mới, con đặt trái tim con nơi trái tim Chúa Giêsu, để học hỏi nơi Ngài sự khiêm nhu hiền lành. Con xin dâng ngày hôm nay để hiệp lời cầu nguyện với ý chỉ của Đức Giáo Hoàng trong tháng này, là cầu cho các tín hữu biết chu toàn sứ mạng đặc thù của họ, bằng việc sử dụng khả năng sáng tạo để đương đầu với những thách đố của nhân loại. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Heavenly Father, at the beginning of this day I put my heart near the heart of your Son Jesus, to learn from him his meekness and humility. I offer my day, joining my prayers to the Holy Father’s intention for this month, so that the lay faithful may fulfill their specific mission, by responding with creativity to the challenges that face the world today. [Our_Father]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Muối thì mặn, nhưng nếu muối mà lạt đi, thì lấy gì cho nó mặn lại? Anh em hãy giữ muối trong lòng anh em, và sống hòa thuận với nhau.” (Mc 9,50) Xin Chúa Thánh Thần trở nên muối men trong lòng chúng con. Để tình yêu Thiên Chúa thấm nhuần vào tất cả những việc chúng con làm. Xin làm cho cuộc sống chúng con trở thành tấm gương sáng cho người khác noi theo. Xin giúp chúng con, lạy Chúa, để chúng con thực hành những điều chúng con rao giảng.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“Salt is good, but if salt becomes insipid, with what will you restore its flavor? Keep salt in yourselves and you will have peace with one another.” (Mark 9:50) May the Holy Spirit of God be the salt in us! May the love of God permeate all that we do! May our life shine brightly before others! Help us, Lord, to practice what we preach.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Vào cuối ngày, con cám ơn Chúa vì tất cả những gì con có, lạy Chúa. Xin tha thứ cho con những khi con không biết ơn về ân sủng Ngài ban cho con. Xin ban ơn để con kiên trì khởi đầu mỗi ngày với tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần. Ngày mai, xin cho con biết tìm kiếm cách thực hành ý muốn của Chúa và khoan dung với những người con gặp gỡ. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of this day, I thank you, Lord, for all that I am and possess. Forgive me when I was not grateful today for your many blessings. I ask for the grace of fortitude to start each day inspired by your Spirit. Tomorrow, may I seek to do your will and be charitable to those I meet. [Our_Father]

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Mến Yêu Hằng Ngày, 03-08-2022

⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 4, 03-08-2022⏰ 🌷(Mt 15,21-28)🌷 Ra khỏi đó, Đức Giê-su lui …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 03-08-2022

    ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 03/08/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.