Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông Đồ Cầu Nguyện, 25-5, Click to Pray

Tông Đồ Cầu Nguyện, 25-5, Click to Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 25-05

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha nhân ái, con tạ ơn Cha vì ánh sáng chan hòa của ngày mới, ngày mà con có thể trở thành khí cụ của tình yêu Cha. Xin cho con biết nhìn mọi sự bằng cái nhìn của Cha, và nhận ra anh chị em chúng con mãi như đứa trẻ của Cha vậy. Con xin dành thời gian trong ngày để hiệp ý cầu nguyện với ý chỉ của Đức Giáo Hoàng trong tháng này, là cho các Kitô hữu giáo dân biết dùng khả năng sáng tạo của mình để đương đầu với những thách đố của nhân loại ngày nay. Sáng danh Đức Chúa Cha…

WITH JESUS IN THE MORNING

Gracious Father, I thank for the light of this new day, a day when I can be an instrument of your love. Help me to see with your eyes and recognize each person as a child of God. I offer my day for Pope Francis’ intention for this month, that the lay faithful may fulfill their specific mission, by responding with creativity to the challenges that face the world today. [Glory_Be]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Vậy, sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly.” (Mc 10,9) Chúng con đang sống trong một xã hội nỗ lực phá hủy những giá trị của đời sống gia đình. Xin soi đường chỉ lối cho chúng con, để chúng con không bị nhiễm bởi những giá trị của một xã hội chỉ tập trung vào tính ích kỉ cá nhân, bởi những gì phương tiện truyền thông áp đặt. Cầu nguyện liên lỉ và sống một đời sống nhân đức là vũ khí hiệu quả để chống lại cái ác đang lan trộng trên toàn thế giới.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“Therefore what God has joined together, no human being must separate.” (Mark 10:9) We live in a society which has worked hard to destroy the family. Let us not be contaminated by what the media imposes on us, the values of a society focused on selfishness and individuality. Prayer and living a life of virtue are effective weapons against the evil that dwells in the world.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Lạy Chúa, trước khi đi vào giấc ngủ, con cảm tạ Chúa vì ngày hôm nay. Con có cầu nguyện với Chúa Thánh Thần, để ngài dẫn đường cho con trong hôm nay không? Lạy Chúa xin tha thứ cho con nếu con làm mọi việc theo ý riêng của mình. Ngày mai con sẽ đặt niềm tin tưởng nơi Chúa, và lắng nghe lời dẫn dắt nơi Chúa Thánh Thần. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Lord, I thank you for this day as I prepare for sleep. Did I invoke the Holy Spirit today, as a guide for my daily actions? Forgive me, Lord, if I tried to do all things on my own. I resolve tomorrow to place more of my trust in you and to be more attentive to the promptings of the Holy Spirit. [Our_Father]

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao 

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-01-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 20/01/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, trong …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-01-2022

    TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/01/2022   CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.