Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông Đồ Cầu Nguyện, 26-5, Click to Pray

Tông Đồ Cầu Nguyện, 26-5, Click to Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 26-05

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha trên trời, hôm nay con xin cảm tạ Cha vì vẻ đẹp đơn sơ và niềm vui chân thành của những đứa trẻ. Hôm nay xin Cha cho con được tràn đầy ân sủng để sống một cuộc sống như trẻ em, vui vẻ, chân thành và trung thực trong mọi cử chỉ. Trong sự kết hợp với Đức Giáo Hoàng Phanxicô và Mạng Lưới Cầu Nguyện Toàn Cầu của Ngài, con xin dâng ngày hôm nay của con để cùng hiệp ý cầu nguyện với các tín hữu. Sáng danh Đức Chúa Cha…

WITH JESUS IN THE MORNING

Heavenly Father, I thank you, today for the beauty of children and their genuine simplicity and joy. Today grant me the grace to live in a similar manner, cheerful, true and genuine in all my gestures. In union with Pope Francis and the Pope’s Worldwide Prayer Network, I offer my day for the mission of the laity. [Glory_Be]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Amen, Thầy bảo thật anh em: Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa như một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào.” (Mc 10,15). Trẻ em rất dễ dàng tin tưởng và có đức tin thuần khiết đối với thế giới siêu nhiên. Lạy Chúa, xin giúp con có đức tin giống như đứa trẻ, không hoài nghi về những ý muốn của Chúa quan phòng trong cuộc đời con.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“Amen, I say to you, whoever does not accept the kingdom of God like a child will not enter it.“ (Mark 10:15) Children so easily trust and have a pure faith in the supernatural. Help me, Lord, to have that child-like faith that does not doubt what you wish to do in my life.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì một ngày đã trôi qua. Hôm nay con đã đối xử với người khác như thế nào? Xin tha lỗi cho con nếu con không đối xử với người khác bằng sự tôn trọng mà họ đáng được hưởng. Ngày mai, xin ân sủng Chúa đổ xuống trên con, để con trở thành chứng nhân trung thành cho Phúc Âm, và thực hành những gì con rao giảng. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Thank you, Lord, for yet another day! How did I treat others today? Forgive me if I did not treat others with the respect that they deserve. Tomorrow, grant me the grace to be a faithful witness of your Gospel, practicing what I preach. [Our_Father]

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Mến Yêu Hằng Ngày, 20-01-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 5, 20-01-2022⏰ 🌷(Mc 3, 7-12)🌷 Đức Giê-su cùng với …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-01-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 20/01/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, trong …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.