Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông Đồ Cầu Nguyện, Lễ Chúa Ba Ngôi, Click to Pray

Tông Đồ Cầu Nguyện, Lễ Chúa Ba Ngôi, Click to Pray

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 27-05

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha trên trời, con xin tạ ơn Cha vì ngày hôm nay, Chúa Nhật lễ Chúa Ba Ngôi. Khi chúng con cử hành sự hiệp thông trong tình yêu là khi chúng con được mời gọi hiệp thông với Chúa. Xin ban cho con ân sủng để con luôn tin tưởng vào tình yêu Chúa dành cho con và để con có thể trao tình yêu của con cho Chúa để Ngài thực hành ý muốn Ngài nơi con. Con xin dâng ngày mới này để hiệp ý cầu nguyện cho ý chỉ của Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Sáng danh Đức Chúa Cha…

WITH JESUS IN THE MORNING

Heavenly Father, thank you for today, Trinity Sunday, when we celebrate the communion of love that you are and the communion we are called to be. Grant me the grace to always believe in your love for me and the ability to put my love for you into practice. I offer this day for the intention of Pope Francis for this month. [Glory_Be]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.” (Mt 28,19) Chúng con loan truyền Tin Mừng mỗi ngày bằng những hành động nhỏ, và với những ví dụ trong cuộc sống. Xin cho con không bao giờ quên điều đó và luôn phấn đấu để trở thành gương sáng cho người khác bằng lời nói và hành động của con.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“Go, therefore, and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.“ (Matthew 28:19) We evangelize each day with small everyday actions, and with the example of our lives. May I never forget that and strive to be a light to others in my words and deeds.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con xin tạ ơn Chúa vì một ngày sắp kết thúc. Hôm nay trái tim con đã đặt ở nơi đâu? Con có nỗ lực để làm vinh danh Ngài trong các việc con làm hay chưa? Xin tha thứ cho con, Chúa ơi, vì những lần con tự mình tìm kiếm. Ngày mai, xin giúp con biết lấy người khác làm tâm điểm, và chú ý tới những ảnh hưởng mà hành động của con mang lại. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT

I thank you, Lord, for this day that comes to an end. Where was my heart today? Did I seek to glorify you in all my works? Forgive me, Lord, if there were times when I was self-seeking. Tomorrow, help me to focus more on others and remember the impact my actions have. [Our_Father]

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-01-2022

⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 23/01/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, khởi đầu …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 22-01-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 22/01/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Chúa, con …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.