Trang Nhà / Giáo Xứ / Giáo họ Hòa Chúng: Dâng hoa bế mạc Tháng Hoa

Giáo họ Hòa Chúng: Dâng hoa bế mạc Tháng Hoa

Hôm nay, những người con trong giáo họ Hòa Chúng, Nho Quan và Xuân Độ thuộc giáo xứ Sầm Sơn quy tụ về nhà thờ giáo họ Hòa Chúng để cùng hiệp lòng dâng lên Mẹ Maria lời tạ ơn để kết thúc Tháng Hoa Kính Mẹ. Dù con số giáo dân trong các giáo họ còn khiêm tốn, nhưng mọi người đã tham gia đầy đủ và tích cực.

Lạy Mẹ Maria, chúng con xin dâng lên Mẹ những đóa hoa lòng của chúng con, cùng với những ước nguyện riêng từng người. Xin mẹ đón nhận tấm lòng chân thành cùng với những giới hạn của chúng con. Để nhờ ơn Chúa, ngang qua mẹ, chúng con trở nên những người con luôn biết trung tín trong đức tin và có một đời sống xứng đáng làm của lễ dâng lên Chúa và Mẹ mỗi ngày trong đời sống chúng con.

 

Ban Truyền thông Giáo họ Hòa Chúng.

Kiểm tra tương tự

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” Số 56

TTMY 56

Thánh Lễ nhận chức chánh xứ Đồng Tâm – Giáo phận Phú Cường

Vào lúc 10h00, ngày 5 tháng 5 năm 2022, Giáo xứ Đồng Tâm – Giáo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.