Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông Đồ Cầu Nguyện, 30-5, Click to Pray

Tông Đồ Cầu Nguyện, 30-5, Click to Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 30-05

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Thưa Cha rất kính mến, con cảm tạ Cha vì hồng ân mà Thần Khí Cha trao ban cho con, luôn bên con mỗi ngày như những người bạn. Xin cho con sức mạnh để thực thi ý muốn của Cha chứ không phải cho riêng con. Con không tìm kiếm bất cứ điều gì hơn là hạnh phúc trên Nước Cha, con luôn nhớ rằng Cha đang ở bên con. Con hiến dâng ngày hôm nay lên Cha, mọi suy nghĩ, lời nói và việc làm, để cầu nguyện cho những ý chỉ của Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Sáng danh Đức Chúa Cha…

WITH JESUS IN THE MORNING

Loving Father, I thank you for the gift of the Holy Spirit, and seek to live this day as a friend, not as a slave. Grant me the strength to only do your will and not seek my own interest. May I not seek anything other than the happiness of your company, remembering always that you are with me. I offer you this day, every thought, word and deed, for the intentions of Pope Francis for this month. [Glory_Be]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Chúa Giêsu gọi các ông lại và nói: ‘Anh em biết: những người được coi là thủ lãnh các dân thì áp đặt trên họ quyền bá chủ, những người làm lớn thì áp đặt trên họ quyền hành của mình. Nhưng giữa anh em thì không phải như vậy: ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em.” (Mc 10, 42-43) Sự lãnh đạo chân chính là sự phục vụ. Chúng ta hãy học theo gương Giêsu và lấy đó làm bài học cho chính chúng ta để phục vụ người khác.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“Jesus summoned them and said to them, ‘You know that those who are recognized as rulers over the Gentiles lord it over them, and their great ones make their authority over them felt. But it shall not be so among you. Rather, whoever wishes to be great among you will be your servant.“ (Mark 10:42-43) True leadership is to serve. May we learn from the example of Jesus and set an example by our service toward others.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Trước khi qua một ngày, con tạ ơn Chúa vì con đã có thêm một ngày khác để ca khen Ngài. Hôm nay con đã phục vụ những người xung quanh mình như thế nào? Con có vượt qua được những cám dỗ không? Xin tha thứ cho con, lạy Chúa. Ngày mai, xin giúp con trở thành một người lãnh đạo thực sự phía sau trái tim Chúa. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of this day, I thank you, Lord, for another day to praise you. How did I serve my neighbor today? Did I pass by certain opportunities? Forgive me, Lord. Help me tomorrow to be a true leader after your own heart. [Our_Father]

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 15-01-2022

⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 15/01/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, con hít …

Mến Yêu Hằng Ngày, 15-01-2022

⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY ⏰ ⏰Thứ 7, 15-01-2022⏰ 🌷(Mc 2,13-17)🌷 Đức Giê-su lại đi ra bờ …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.