Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông Đồ Cầu Nguyện, 2-6, Click to Pray

Tông Đồ Cầu Nguyện, 2-6, Click to Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 02-06

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha nhân lành, con khởi đầu ngày mới trong tâm tình tri ân cảm tạ vì biết bao điều con đã nhận được. Hôm nay, xin Cha ban ơn cho con để con được vâng theo Thánh Ý Cha, cùng tin tưởng phó dâng mọi sự trong hướng dẫn của Cha. Qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, con xin dâng ngày sống của con hôm nay để cầu nguyện cho ý chỉ của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong tháng này. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE MORNING

Gracious Father, I start my day thankful for so all that I have received. Grant me the grace today to follow your will and to trust in your governance over all things. I offer my day, through intercession of Mary, for the intention of Pope Francis this month. [Hail_Mary]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Đức Giêsu liền bảo họ: ‘Tôi cũng vậy, tôi cũng không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy.'” (Mc 11, 33b) Chúa Giêsu không rơi vào bẫy của những kẻ muốn đưa Ngài vào những tình thế khó khăn. Tôi hành xử ra sao trước những kẻ gây khó dễ cho tôi? Khi bạn không biết phải nói gì, hãy cầu xin Chúa Thánh Thần ban cho bạn sự khôn ngoan và lời lẽ chân thật, để bạn đối mặt với những người chống đối bạn.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“Then Jesus said to them, ‘Neither shall I tell you by what authority I do these things.’” (Mark 11:33b) Jesus does not fall into the trap of those who want to put him into a bad situation. How do I act before those who want to confront me? When you do not know what to say, ask the Holy Spirit to give you the necessary wisdom and the right words to confront those who oppose you.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Lạy Chúa, con tạ ơn Người vì luôn bên con suốt một ngày qua. Xin tha thứ cho con vì con đã chẳng quảng đại cho đi thời gian, sự quan tâm và lòng giúp đỡ với những người đang cần đến con. Ngày mai nhờ ơn Chúa giúp, con sẽ thấu hiểu hơn với tha nhân. Con muốn học theo Chúa về lòng thương xót tuyệt hảo của Người. Ngày mai, con quyết tâm chú ý và đáp lại lời nhờ cậy của những ai cần con giúp đỡ. Con sẽ không trì hoãn điều mà con phải làm nữa đâu. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Thank you, Lord, for your presence with me this day. I ask your forgiveness for being ungenerous, not giving time, attention and help to those who needed me. With your grace, tomorrow I will be more understanding. I want to imitate you in the perfection of your mercy. Tomorrow I resolve to catch up on my mail and I reply to those who request for help. I will not delay any longer what I must do. [Our_Father]

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Mến Yêu Hằng Ngày, 03-08-2022

⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 4, 03-08-2022⏰ 🌷(Mt 15,21-28)🌷 Ra khỏi đó, Đức Giê-su lui …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 03-08-2022

    ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 03/08/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.