Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông Đồ Cầu Nguyện, 3-6, Click to Pray

Tông Đồ Cầu Nguyện, 3-6, Click to Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 03-06

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha nhân lành, trong ngày lễ Chúa Nhật mừng kính mầu nhiệm Phục Sinh hôm nay, con xin cảm tạ Cha vì đã ban ơn lành để con được đổi mới chính mình trong Bí Tích Thánh Thể. Xin Cha ban ơn cho con để con biết sống ý thức và cẩn trọng, biết tận hưởng mọi khoảnh khắc sống và các cuộc gặp gỡ bằng tình yêu chứ không phải chỉ là thói quen vô nghĩa. Con xin dâng Cha ngày sống của con hôm nay để cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Thánh Cha cho Mạng Lưới Cầu Nguyện Toàn Cầu của Ngài trong tháng này. Lạy Cha chúng con ở trên trời….

WITH JESUS IN THE MORNING

Father of All Goodness, I thank you for this Sunday on which we celebrate the Resurrection of Jesus, and for the opportunity to renew myself in the sacrament of the Eucharist. Grant me the grace to live my life consciously and carefully, evaluating every moment and every encounter with love and not as a repeated habit without meaning. I offer my day by the intention that the Holy Father entrusts this month to the Pope’s Worldwide Prayer Network. [Our_Father]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Đức Giêsu đáp: “Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí.” (Ga 3,5) Ngày nay, để thay đổi cuộc sống của một người chẳng phải là điều không tưởng. Nhưng ngay từ giây phút gặp gỡ Đức Giêsu, chúng ta không còn là con người cũ với thái độ cũ, nhưng qua Bí Tích Rửa Tội, chúng ta được mặc lấy con người mới, được tái sinh bởi Chúa Thánh Thần.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“Jesus answered, ‘Amen, amen, I say to you, no one can enter the kingdom of God without being born of water and Spirit.'” (John 3:5) It is possible to change one’s life here and now! From the moment we met Jesus we can no longer be the same person with the same attitudes. The experience of the Gospel in our lives, in our baptism, makes each of us new men and women, born again by the Spirit.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Lạy Chúa, con cảm tạ Ngài vì một ngày đã qua. Nhìn lại ngày sống hôm nay, con nhận ra đã bao lần con ngoảnh mặt làm ngơ trước anh chị em xung quanh. Con chẳng nhìn thấy Chúa nơi họ và cũng chẳng lắng nghe lời Chúa muốn tỏ bày. Lạy Chúa, xin thương tha thứ cho con, xin dạy con biết lắng nghe tiếng Chúa và của chính con nữa. Xin Chúa ban ơn giúp con bắt đầu ngày sống cùng với sự đồng hành của Ngài. Lạy Cha chúng con ở trên trời….

WITH JESUS IN THE NIGHT

Lord, I am thankful for this day. Looking back, I see that I often closed my eyes and did not see my brothers and sisters. I did not see you in them and did not hear the message that you wanted to convey to me. I ask your forgiveness! Teach me to listen, and to listen to what I say as well. This is my goal for tomorrow: listening. Grant me grace, Lord, that I may begin my daily journey with you by my side. [Our_Father]

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Mến Yêu Hằng Ngày, 03-08-2022

⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 4, 03-08-2022⏰ 🌷(Mt 15,21-28)🌷 Ra khỏi đó, Đức Giê-su lui …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 03-08-2022

    ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 03/08/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.