Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông Đồ Cầu Nguyện, 5-6, Click to Pray

Tông Đồ Cầu Nguyện, 5-6, Click to Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 05-06

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha trên trời, con cảm tạ Cha về sự khởi đầu của ngày mới. Tình bạn với Chúa Giêsu dẫn dắt con nhìn thế giới với sự niềm nở hơn. Xin ban cho con ân sủng để con không ngụy biện, không giả dối trong cử chỉ, lời nói hay hành động của con. Con xin dâng ngày hôm nay lên Cha để cầu nguyện cho ý chỉ của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong tháng này, là xin cho các trang mạng xã hội dành ưu tiên cho tình liên đới và việc học biết tôn trọng sự khác biệt với người khác. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Heavenly Father, thank you for the beginning of this day. Friendship with Jesus leads me to want to look at the world with greater attention. Give me the grace today to have no hypocrisy or falsehood in my gestures, words or actions. I offer this day, along with Pope Francis, that social networks may work towards that inclusiveness which respects others for their differences. [our_father]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Vậy, đám đông dân chúng làm chứng cho Đức Giêsu, họ là những người đã có mặt, khi Đức Giêsu gọi anh Ladarô ra khỏi mồ và làm cho anh trỗi dậy từ cõi chết.” (Ga, 12,17) Khi người khác thấy chúng ta thực sự làm chứng cho Chúa không chỉ bằng lời nói mà bằng hành động, họ sẽ tin theo Tin Mừng. Lạy Chúa, xin cho những việc con làm không phải gương mù gương xấu, nhưng là những chứng nhân sống động về tình yêu của Chúa.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“So the crowd that was with him when he called Lazarus from the tomb and raised him from death continued to testify.”(John 12:17) When others see that we really are witnesses of Christ, not only by our words but also by our actions, many will believe and be drawn to embrace the Gospel. Lord, may my actions not be a scandal, but a living witness of your love.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Vào cuối ngày, con tạ ơn Chúa. Hôm nay con đã làm được những gì? Con có để cho bản thân lặp lại những thói quen nhàn rỗi, hay phí thời gian vào những cuộc trò chuyện không hiệu quả không? Con có dành thời gian để làm phút hồi tâm vào tối hôm qua không? Lạy Chúa, ngày mai xin giúp con trở thành chứng nhân mạnh mẽ cho Chúa, kết hiệp với sứ mệnh của Ngài và đối mặt với những thử thách của nhân loại. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Thank you, Lord, for the end of this day. How were my actions today? Did I let myself fall into the routine, losing time in idle chatter? I take the time to put inDid to action the examination of conscience from last night? Lord, help me tomorrow to be a strong witness to you, cooperating in your mission and encountering the challenges facing humanity. [Our_Father]

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 21-06-2022

    ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 21/06/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, …

Mến Yêu Hằng Ngày, 18-06-2022

⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 7, 18-06-2022⏰ 🌷(Mt 6, 24-34)🌷  “Không ai có thể làm …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.