Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông Đồ Cầu Nguyện, 7-6, Click to Pray

Tông Đồ Cầu Nguyện, 7-6, Click to Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 07-06

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha, khởi đầu ngày mới, con trông mong những điều tốt đẹp con sẽ nhận được hôm nay. Con nhận biết rằng Cha đối xử với con như những người bạn, giúp con chấp nhận những vẻ đẹp ấy và phản chiếu tình yêu của Cha nơi những người con gặp gỡ. Con xin dâng hôm nay lên Cha, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, xin cầu nguyện cho ý chỉ của Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE MORNING

Father, at the beginning of this day, I look forward to the many graces I will receive. Knowing that you treat me as a true friend, help me to accept those graces and to reflect your love to those I meet. I offer this day, through the intercession of Mary, for the intention of the Holy Father for this month. [Hail_Mary]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Giờ đây đang diễn ra cuộc phán xét thế gian này. Giờ đây thủ lãnh thế gian này sắp bị tống ra ngoài! Phần tôi, một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi” (Ga12, 31-32). Thập Giá Chúa Ki-tô giúp ta tưởng niệm tình yêu của Ngài đối với nhân loại. Khi ngước nhìn lên Thánh Giá, con có nhớ đến tình yêu vô hạn mà Thiên Chúa dành cho con hay không? Con phải làm sao để đáp lại tình yêu này?

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“Now is the time of judgment on this world; now the ruler of this world will be driven out. And when I am lifted up from the earth, I will draw everyone to myself.” (John 12:31-32) The crucifix helps us remember Christ’s love for us. When I look at the crucifix, do I remember the infinite love God has for me. How well do I reciprocate this love?

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con xin cảm tạ Chúa vì đã luôn bên con. Hôm nay con đã phản ứng thế nào với những người đối xử không tốt với con? Con có muốn trả thù họ không? Con có thể cầu nguyện với lời cầu nguyện của Chúa ngay bây giờ, và khi con được tha thứ, con có thể tha thứ cho những người xúc phạm con ngay cả khi họ không nhận ra điều đó. Xin cho con biết khiêm nhường để ngày mai con có thể vượt qua được bất kì sự đối xử tồi tệ nào bằng lòng nhân ái, không tìm kiếm sự trả thù. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT

I give you thanks, Lord, because you are always with me. Today, how well did I react to those who were uncharitable to me? Did I want to take revenge on them? May I pray the Lord’s Prayer now, and as I have been forgiven, so may I forgive those who offended me, perhaps without even realizing it. Grant me the gift of humility. Tomorrow, may I pass by whoever wronged me with charity, not seeking revenge. [Our_Father]

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Mến Yêu Hằng Ngày, 28-06-2022

⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 3, 28-06-2022⏰ 🌷(Mt 8, 23-27)🌷 Đức Giê-su xuống thuyền, các …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 28-06-2022

    ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 28/06/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.