Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông Đồ Cầu Nguyện, 8-6, Click to Pray

Tông Đồ Cầu Nguyện, 8-6, Click to Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 08-06

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha là Đấng giàu lòng thương xót, trong ngày lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu hôm nay, con tạ ơn sự hiện diện của Cha trong cuộc sống của con và tình yêu bao la Ngài dành cho con nữa. Xin cho trái tim con trở nên giống như trái tim của Chúa Giêsu và xin cho sự kết hợp với Người được phản chiếu qua cách con đối xử với đồng nghiệp, gia đình, bạn bè và tha nhân. Con xin dâng ngày hôm nay của con, hiệp với trái tim Chúa Giêsu để cầu nguyện cho Giáo Hội và ý chỉ của Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Lạy Cha chúng con ở trên trời….

WITH JESUS IN THE MORNING

Merciful Father, on this Solemnity of the Sacred Heart of Jesus, I thank you for your presence in my life and your immense love. May my heart become more like the heart of Jesus and that this union of hearts is reflected in the way I interact with my colleagues, my family, friends and strangers. I offer you my day, in union with the Heart of Jesus, for the Church and the intentions of the Holy Father. [Our_Father]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Khi đến gần Đức Giêsu và thấy Người đã chết, họ không đánh giập ống chân Người. Nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì, máu cùng nước chảy ra.” (Ga 19, 33-34). Khi nhìn lên Thánh Tâm Chúa Giêsu, ta hãy rộng mở cõi lòng để nhận lấy ơn bình an, tình yêu Chúa, lòng thương xót và sự tha thứ của Ngài. Chúa Giêsu đã chịu đau đớn và gánh lấy tội lỗi cho chúng ta, và Ngài nói với chúng ta rằng: “Ta đặt trái tim ta nơi trái tim con”.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“But when they came to Jesus and saw that he was already dead, they did not break his legs, but one soldier thrust his lance into his side, and immediately blood and water flowed out.” (John 19:33-34) When looking at the Sacred Heart of Jesus, let us open our hearts to receive his peace, his love, his mercy and forgiveness. Jesus took our pains and our sins and says to us, “I place my heart in your heart.”

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con tạ ơn Chúa vì một ngày nữa lại trôi qua. Con có nói hành nói xấu sau lưng người khác không? Xin Chúa tha thứ cho con, con sẽ không tái phạm, và không đánh giá ai một cách khắc nghiệt nữa. Ngày mai xin giúp con sửa đổi bản thân mình và nói những lời chân thật về người khác, hiệp cùng trái tim Chúa Giêsu. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT

I give you thanks, O Lord God, for another day that comes to an end. Did I speak ill of my neighbor, speaking badly about them behind their backs? Forgive me, Lord. May I not repeat this type of venting, speaking lies or judging them harshly. Tomorrow help me to correct this fault of mine and speak charitably about others, united to the Heart of Christ. [Our_Father]

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Mến Yêu Hằng Ngày, 03-08-2022

⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 4, 03-08-2022⏰ 🌷(Mt 15,21-28)🌷 Ra khỏi đó, Đức Giê-su lui …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 03-08-2022

    ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 03/08/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.