Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông Đồ Cầu Nguyện, 9-6, Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ

Tông Đồ Cầu Nguyện, 9-6, Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 09-06

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha nhân lành, khởi đầu ngày mới hôm nay, xin Cha ban cho con tinh thần của người đàn bà goá đã dâng hết tất cả những gì bà có. Cha ơi, thực hành gương từ bỏ cách triệt để này chẳng dễ dàng chút nào. Xin Cha giúp con biết lưu tâm hơn trong các mối tương quan, đặc biệt là tương quan với những người con không thương mến. Qua lời cầu bầu của Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, con xin dâng lên ngày sống của con hôm nay lên Cha để cầu nguyện cho ý chỉ của Đức Giáo Hoàng trong tháng này, là xin cho các trang mạng xã hội dành ưu tiên cho tình liên đới và việc học biết tôn trọng sự khác biệt với người khác. Sáng danh Đức Chúa Cha…

WITH JESUS IN THE MORNING

Gracious Father, as I begin this day I ask you for the same attitude of the widow who gave all she had to you. This example of total surrender is not easy to put into practice. Help me to be more attentive to my relationships, especially those that are not easy. I offer this day to you, through the intercession of the Immaculate Heart of Mary, for the intention of the Pope for this month,that social networks may work towards that inclusiveness which respects others for their differences.[Glory_Be]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Na-da-rét và hằng vâng phục các Ngài. Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng.” (Mc 2,51) Chúng ta cùng cầu xin Chúa mở lòng trí chúng ta trước những điều thánh thiêng Chúa dành cho ta. Và khi ta không hiểu rõ về điều gì đó, hãy để mình mặc lấy tâm tình và suy ngẫm, đến khi ta nhận được sự thấu hiểu tuyệt vời hơn từ ánh sáng của Thần Khí.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“He went down with them and came to Nazareth, and was obedient to them; and his mother kept all these things in her heart.” (Luke 2:51) Let us ask the Lord for a heart open and attentive to his holy and divine will. And when we do not understand certain situations, let us ponder them in our hearts until we receive a greater understanding in the light of the Holy Spirit.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì ngày hôm nay. Xin tha thứ cho tất cả những lần con lạc lối trong kế hoạch Chúa vạch sẵn cho con. Xin giúp con luôn tìm đến Chúa để được soi dẫn và để trái tim con rộng mở trước những điều Chúa nói với con. Con hướng đến ngày mai để ra đi với ân sủng Chúa để hoàn thành ý hướng của Chúa bằng tất cả tấm lòng con.

WITH JESUS IN THE NIGHT

Thank you for this day, Lord. Forgive me for all the times that I strayed from your plan for my life. Help me to always look to you for guidance and may my heart receive openly what you have to say to me. I resolve tomorrow to go forth with your grace to fulfill your will with all my heart. [Our_Father]

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Mến Yêu Hằng Ngày, 28-06-2022

⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 3, 28-06-2022⏰ 🌷(Mt 8, 23-27)🌷 Đức Giê-su xuống thuyền, các …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 28-06-2022

    ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 28/06/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.