Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông Đồ Cầu Nguyện, 10-6, Click to Pray

Tông Đồ Cầu Nguyện, 10-6, Click to Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 10-06

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha, vào giây phút thư thái đầu ngày, con tạ ơn Cha. Xin giúp con dễ dàng hiểu được ý Cha quan phòng nơi con. Con xin dâng tất cả những suy nghĩ, lời nói và việc làm hôm nay để cầu nguyện cho ý chỉ của Đức Giáo Hoàng trong tháng này, là cho các trang mạng xã hội dành ưu tiên cho tình liên đới và việc học biết tôn trọng sự khác biệt với người khác. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Father, at the beginning of this day of rest I give you thanks. Help me to understand more easily what is your will for me throughout this day. I offer you this day all my thoughts, words and actions, offering for the intention of the Holy Father for this month, that social networks may work towards that inclusiveness which respects others for their differences. [Our_Father]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Bất cứ ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi.” (Mc 3, 35) Nếu chúng ta theo bước chân Mẹ Maria, mở lòng vâng nghe ý Chúa, quan tâm tới ước muốn của người khác và vâng theo Lời Ngài, chúng ta chắc chắn sẽ bước đi trên con đường sự thật. Xin ban cho con ân sủng để thực hiện những điều này, xin Chúa và Mẹ soi sáng dẫn lối con đi.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“[For] whoever does the will of God is my brother and sister and mother.” (Mark 3:35) If we follow in the footsteps of Mary, open to the will of God, attentive to the needs of others, obedient to the Word, we are certainly on the right track. Grant me the grace to accomplish this, Lord, and may your mother be my constant guide.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Ngày dần khép lại, con tạ ơn Cha vì mỗi ngày. Xin ban cho con ơn bình an mỗi khi con nghỉ ngơi. Ngay cả khi con xét mình, xin chỉ cho con những điều con cần phải trưởng thành. Xin dạy con biết “thế nào là thua cuộc”, để con biết tận dụng những điều ấy thúc đẩy mình tốt hơn. Ngày mai con quyết tâm đón nhận mọi thứ đến với con, vì biết rằng những điều ấy đến từ ý muốn thiêng liêng của Chúa. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT

As this day comes to a close, I thank you, Lord, for another day. Grant me your peace as I retire this night. As I examine my conscience, show me where I need to grow. Teach me to “know how to lose,” to take advantage of defeats and humiliations and to offer them up to you. I resolve tomorrow to take whatever comes, knowing that it comes from your divine will. [Our_Father]

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Mến Yêu Hằng Ngày, 10-08-2022

⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 4, 10-08-2022⏰ 🌷(Ga 12,24-26)🌷 “Thật, Thầy bảo thật anh em, …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 10-08-2022

⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 10/08/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Vươn vai chào đón …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.