Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông Đồ Cầu Nguyện, 11-6, Click to Pray

Tông Đồ Cầu Nguyện, 11-6, Click to Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 11-06

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha, con cảm tạ Cha và xin dâng lên Cha phút giây thư thái ngày mới này trong sự hiện diện của Cha. Trong ngày lễ nhớ Thánh Ba-na-ba Tông đồ hôm nay, xin Cha ban cho con ân sủng để trở nên nhân chứng trung thành của Cha mặc cho thử thách nào xảy đến. Hiệp thông với Mạng Lưới Cầu Nguyện Toàn Cầu của Đức Giáo Hoàng, con dâng lên Cha trọn ngày sống này, để xin cho các trang mạng xã hội dành ưu tiên cho tình liên đới và việc học biết tôn trọng sự khác biệt với người khác. Sáng Danh Đức Chúa Cha…

WITH JESUS IN THE MORNING

Gracious Father, I give you thanks as this day begins, resting in your presence. On this day in honor of your apostle Barnabas, I ask for the grace to be a faithful witness to you no matter what trials occur. I join my prayers to the Pope’s Worldwide Prayer Network, offering my day that social networks may work towards that inclusiveness which respects others for their differences. [Glory_Be]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy.” (Mt, 10-12) Xin Cha giúp con trở nên khí cụ bình an cho thế giới. Xin cho con làm việc cách nhiệt thành để hòa giải, hợp nhất và bình an vững bền giữa muôn người. Xin cho lời nói và hành động của con không gây bất hòa và xin Chúa Thánh Thần nâng đỡ để chúng con được ơn bình an và trao ban bình an, cho dù chúng con ở bất cứ nơi đâu.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“As you enter a house, wish it peace.” (Matthew 10:12) Help me to be an instrument of peace in the world. May I work boldly for reconciliation, harmony and lasting peace between people. May my words and actions not cause discord and may the Holy Spirit help us all to be at peace with one another and to sow peace wherever we are.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Kết thúc một ngày khó khăn, con xin ngợi khen và cảm tạ Chúa. Con có từng cảm thấy bị Chúa bỏ rơi không? Con giật mình, rằng con đã quá tập trung vào nhu cầu của bản thân? Lạy Chúa, xin tha thứ cho con khi con không nhận ra sự hiện diện của Ngài trong cuộc sống của con. Ngày mai, với muôn hồng ân và sự giúp đỡ của Chúa, con sẽ làm chứng cho tình yêu và lan toả tình yêu. Xin giúp con để con có thể làm được điều đó, ngay cả khi con không thấy vui thích. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of a difficult day, I thank and praise you for it, Lord. Did I feel alone and abandoned by God? Did I recoil into myself, focusing only on my needs? Forgive me, Lord, if I did not recognize you in my life. Tomorrow, with your grace and help, I will give testimony of your love with a contagious joy. Help me to do that, especially when I do not feel like doing it. [Our_Father]

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 21-06-2022

    ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 21/06/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, …

Mến Yêu Hằng Ngày, 18-06-2022

⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 7, 18-06-2022⏰ 🌷(Mt 6, 24-34)🌷  “Không ai có thể làm …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.