Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông Đồ Cầu Nguyện, 12-6, Click to Pray

Tông Đồ Cầu Nguyện, 12-6, Click to Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 12-06

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha trên trời, con tạ ơn Cha vì một ngày thật khác. Xin giúp con đáp lại lời mời gọi để trở nên thân tình với Cha hơn. Ân huệ Cha trao ban giúp con tiến gần hơn đến với cuộc sống hòa hợp với ý muốn và sự hiện diện của Cha. Con xin dâng mọi suy nghĩ, lời nói và hành động của con để cầu nguyện cho ý chỉ của Đức Giáo Hoàng trong tháng này, là xin cho các trang mạng xã hội dành ưu tiên cho tình liên đới và việc học biết tôn trọng sự khác biệt với người khác. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Heavenly Father, I give You thanks for another day. Help me to respond to your call to a deeper relationship with you. Grant that I may step closer to a life more attuned to your will and inhabited by your presence. I offer my thoughts, words and deeds for the Pope’s intention for this month, that social networks may work towards that inclusiveness which respects others for their differences. [Our_Father]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được.” (Mt 5, 14) Lạy Chúa, xin giúp chúng con, xin nhìn đến những gì chúng con nghe và những gì chúng con nói, những lời khuyên chúng con trao đi và nhận lại. Xin Chúa Thánh Thần giáo huấn và dẫn dắt chúng con, soi chiếu cho cuộc sống của chúng con và cả những người chúng con gặp gỡ.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“You are the light of the world. A city set on a mountain cannot be hidden.” (Matthew 5:14) Help us, Lord, to be attentive to what we hear and what we say, the advice we give and receive. May the Holy Spirit enlighten us and lead us, illuminating our lives and those we encounter.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Vào cuối ngày, con tạ ơn Cha vì tất cả những điều đã xảy ra. Con đã đáp lại như thế nào, ngay cả khi họ làm con tức giận? Con đã phản ứng gay gắt, không chờ đợi cho đến khi cơn giận qua đi? Lạy Chúa, xin tha thứ cho con, nếu con không cư xử như một người Kitô hữu mẫu mực. Ngày mai xin giúp con học cách điều khiển bản thân và đào luyện mình trong việc học biết tôn trọng người khác. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of this day, I thank you for all that transpired. How well did I respond to others, even when they angered me? Did I respond harshly, not waiting until my anger died down? Forgive, Lord, if I did not behave in a Christian way. Tomorrow help me to exercise more self-control and cultivate a greater respect for others. [Our_Father]

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Mến Yêu Hằng Ngày, 03-08-2022

⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 4, 03-08-2022⏰ 🌷(Mt 15,21-28)🌷 Ra khỏi đó, Đức Giê-su lui …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 03-08-2022

    ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 03/08/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.