Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông Đồ Cầu Nguyện, 16-6, Click to Pray

Tông Đồ Cầu Nguyện, 16-6, Click to Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 16-06

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha ở trên trời, cám ơn Cha vì những món quà Cha đã ban tặng cho con. Hôm nay xin giúp con dành ra ít phút thinh lặng để nhận ra Thần Khí Cha ở trong con và tiếp tục làm cho con nên giống hình ảnh con của Cha. Qua bàn tay của Mẹ Maria, con xin dâng ngày hôm nay theo ý của Đức Giáo Hoàng trong tháng này, xin cho các trang mạng xã hội dành ưu tiên cho tình liên đới và việc học biết tôn trọng sự khác biệt với người khác. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE MORNING

Heavenly Father, thank you for your many gifts. Help me today to dedicate some time to be silent, to be aware that your Spirit dwells in me and continuously conforms me to the image of your Son. Through the hands of Mary, I offer my day for the Holy Father’s intention for this month,that social networks may work towards that inclusiveness which respects others for their differences.[Hail_Mary]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Rồi Người cầm lấy bảy chiếc bánh và mấy con cá, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho môn đệ, và môn đệ trao cho đám đông.” (Mt 15,36) Chúa không muốn con người có cuộc sống đau khổ, nhưng là một cuộc sống phong phú dồi dào. Làm cách nào con nhận ra được những quà tặng mà Ngài ban cho con? Con có chia sẻ chúng với mọi người xung quanh như việc con nên làm không?

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“Then he took the seven loaves and the fish, gave thanks, broke the loaves, and gave them to the disciples, who in turn gave them to the crowds.” (Matthew 15:36) The Lord does not want us to have a life of misery, but a life of abundance. How do I view the many gifts God has given me? Have I shared them with others as I should?

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Vào cuối ngày, con cảm ơn Ngài. Chúa ơi. Làm thế nào để con làm theo ý muốn của Ngài trong suy nghĩ, lời nói và hành động của con? Lạy Chúa, xin tha thứ cho con, khi con đã không sống theo Tin Mừng. Xin ban cho con ngày mai biết kín múc từ nguồn sống của Lời Ngài và để nó thấm nhuần vào từng khía cạnh đời sống của con. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of this day, Lord, I give you thanks. How did I follow your will in my thoughts, words and actions? Forgive me, Lord, when I did not live up to your Gospel in my life. Grant that tomorrow I may drink from the wellspring of your Word and allow it to penetrate every aspect of my life. [Our_Father]

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Mến Yêu Hằng Ngày, 10-08-2022

⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 4, 10-08-2022⏰ 🌷(Ga 12,24-26)🌷 “Thật, Thầy bảo thật anh em, …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 10-08-2022

⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 10/08/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Vươn vai chào đón …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.