Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông Đồ Cầu Nguyện, 17-6, Click to Pray

Tông Đồ Cầu Nguyện, 17-6, Click to Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 17-06

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha trên trời, trong buổi sáng Chúa Nhật hôm nay, con tạ ơn Cha đã ban cho con nhiều hoa quả thiêng liêng trong cuộc sống. Xin dạy con biết chia sẻ những ơn lành và ban sức mạnh cho lòng khao khát của con để con thực hành những điều ấy thường xuyên hơn nữa. Xin biến đổi và nuôi dưỡng đức tin của con mỗi ngày. Con xin dâng tất cả lên Cha, để cầu cho ý chỉ của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong tháng này. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Heavenly Father, on this Sunday I thank you for all the many gifts in my life. Teach me to share these fruits and blessings and strengthen my desire to do this more often. Please revive and nourish my faith this day. I offer all of this to you, for the intention of Pope Francis for this month. [Our_Father]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

Đức Giêsu còn kể cho họ nghe một dụ ngôn khác. Người nói: “Nước Trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Nó là loại nhỏ nhất trong các hạt giống” (Mt 13,31-32). Chỉ vì ta không thấy hoa quả, không có nghĩa là ta không gieo. Điều quan trọng là ta chăm sóc hạt giống Lời Chúa mỗi ngày trong tâm hồn mọi nơi mọi lúc, để ta tìm thấy chính mình. Việc còn lại, Thiên Chúa sẽ lo liệu.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“He proposed another parable to them. ‘The kingdom of heaven is like a mustard seed that a person took and sowed in a field. It is the smallest of all the seeds.’” (Matthew 13:30-31) Just because we do not see the fruit, does not mean we should not sow. The key is to cultivate the seed of the Gospel in every heart, in every place or situation in which we find ourselves, and God will take care to do the rest.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Lại một ngày nữa sắp trôi qua, con xin tạ ơn Chúa. Hôm nay, con nhìn lại những thói quen tiêu dùng của mình. Con thường mua những thứ gì? Có phải một bộ quần áo? Một đôi giày? Hay một cái điện thoại đời mới? Có biết bao nhiêu người thiếu những thứ đó trong cuộc sống. Mỗi khi con tiêu xài, xin giúp con nhớ đến những người nghèo khổ và kém may mắn hơn con. Khi nhìn thấy họ, con sẽ cho đi những gì con có và sử dụng món quà Chúa ban một cách khôn ngoan hơn. Lạy Cha chúng con ở trên trời….

WITH JESUS IN THE NIGHT

As another day comes to an end, I give you thanks, Lord! Today I reflect on my shopping habits. What have I purchased recently? Was it another piece of clothing? Or another pair of shoes? Or the newest phone? How many people lack the necessities to support their family! Whenever I make purchases, help me to remember those who are poorer and less fortunate than me. Then when I see the poor, I will give out of my abundance and use my gifts wisely. [Our_Father]

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Mến Yêu Hằng Ngày, 10-08-2022

⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 4, 10-08-2022⏰ 🌷(Ga 12,24-26)🌷 “Thật, Thầy bảo thật anh em, …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 10-08-2022

⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 10/08/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Vươn vai chào đón …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.