Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông đồ Cầu Nguyện, 18-6, Click to Pray

Tông đồ Cầu Nguyện, 18-6, Click to Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18-06

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha trên trời, con bắt đầu ngày mới với lòng đầy biết ơn về sự hiện diện của Cha trong con. Xin ban cho con trở nên rộng lượng với những điều con làm bằng tất cả thời gian, tài năng và vốn sống. Xin giúp con gặp gỡ tha nhân trong tinh thần vui tươi. Trông cậy nơi Đức Maria, con xin dâng những tư tưởng, lời nói và việc làm để hiệp thông với ý nguyện của Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Kính Mừng Maria….

WITH JESUS IN THE MORNING

Heavenly Father, I begin this day in gratitude, thanking you for your abiding presence. Grant that I may be generous in all that I do, with my time, talent and treasure. Help me to encounter others in a spirit of joy. Through the intercession of Mary, I offer you all my thoughts, words and deeds for the intention of Pope Francis. [Hail_Mary]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

Anh em đã nghe Luật dạy rằng: “Mắt đền mắt, răng đền răng. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác.” (Mt 5,38-39) Cách cư xử của Chúa Giêsu trước những sự bất công cho con cảm giác rất khác biệt với sự trả thù. Trở thành người Kitô hữu không đồng nghĩa với yếu đuối, nhưng là biết hành xử đúng với phẩm giá, với kế hoạch của Chúa. Xin cho con biết phá bỏ sự bất công và đáp trả sự dữ bằng điều tốt đẹp.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“You have heard that it was said, ‘An eye for an eye and a tooth for a tooth.’ But I say to you, offer no resistance to one who is evil” (Matthew 5:38-39). The conduct of Jesus in the face of injustice is very different than the feeling of revenge that I feel! Being a Christian does not mean being “weak,” but knowing how to act with dignity, recognizing God’s plan. Grant that I may learn how to break this vicious circle and repay evil with good.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Một ngày nữa lại kết thúc, con tạ ơn Chúa vì tất cả những điều đã xảy ra. Hôm nay, con đã cư xử với tha nhân như thế nào? Con có nhìn họ bằng những lỗi lầm hay không? Xin giúp con nhìn thấy được những mặt tốt của mọi người. Ngày mai, con quyết tâm không nói xấu người khác, nhưng là tìm ra điều đức hạnh của họ. Lạy Cha chúng con ở trên trời….

WITH JESUS IN THE NIGHT

As another day ends, I thank you, Lord, for all that transpired. How did I treat other people today? Did I look down on them, focusing on their faults? Help me to focus on the good side of people. Tomorrow, I resolve not to speak ill of another person, but to find their virtues. [Our_Father]

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Mến Yêu Hằng Ngày, 28-06-2022

⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 3, 28-06-2022⏰ 🌷(Mt 8, 23-27)🌷 Đức Giê-su xuống thuyền, các …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 28-06-2022

    ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 28/06/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.