Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-6, Click to Pray

Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-6, Click to Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19-06

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha nhân lành, bắt đầu ngày mới hôm nay, con ngắm nhìn Ngài và chìm đắm trong giây phút hiện tại. Xin rộng ban ân sủng cho mọi người con gặp gỡ, cả những người khốn khổ hay người từng làm hại con. Xin cho con không sống trong hận thù nhưng là trong tình yêu. Con xin dâng ngày hôm nay hiệp thông với ý nguyện của Đức Giáo Hoàng trong tháng này, xin cho các trang mạng xã hội dành ưu tiên cho tình liên đới và học biết tôn trọng sự khác biệt với người khác. Lạy Cha chúng con ở trên trời….

WITH JESUS IN THE MORNING

Gracious Father, at the beginning of another day I look to you and rest in your presence. Grant me the grace to be available to everyone I encounter, even those who are difficult and who may have hurt me in the past. May I not live moved by hatred, but by love. I offer this day for the Pope’s intention, that social networks may work towards that inclusiveness which respects others for their differences. [Our_Father]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế hay sao? (Mt 5,46). Thật khó để yêu thương những người làm tổn thương và làm hại chúng con. Nhưng sự thánh thiện lại ở trong tình yêu ấy. Xin cho con biết đáp trả sự dữ bằng điều thiện, đi ngược lại những điều của thế gian này. Con xin dâng lời cầu nguyện lên Thánh Tâm Chúa Giêsu để gia tăng tình yêu của chúng con.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“For if you love those who love you, what recompense will you have? Do not the tax collectors do the same?” (Matthew 5:46) How difficult it is to love those who offend and hurt us. But it is precisely this where holiness lies. May I repay evil with good, walking contrary to what the world teaches. Let us pray to the Sacred Heart of Jesus to increase the power of love in us.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Đêm đã dần buông, con cám ơn Chúa vì một ngày đã qua. Hôm nay, con đã dùng thời gian của mình thế nào? Con có nâng tâm hồn lên với Chúa không? Hay lối sống của con bị xa lìa khỏi con đường nhân đức? Lạy Chúa, xin tha thứ cho con. Ngày mai, cho con sửa lại mọi sự trong ngoài để xây dựng, dấn thân và biết rao giảng Tin Mừng cho mọi người. Lạy Cha chúng con ở trên trời….

WITH JESUS IN THE NIGHT

As night falls upon the world, I thank you, Lord, for this day. How did I spend my time today? Did I read those things that are uplifting? Or was I drawn to literature that leads me away from a life of virtue? Forgive me, Lord. Tomorrow I resolve to surround myself with that which builds me up and to be more available to the community in order to provide any service they need. [Our_Father]

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-01-2022

⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 23/01/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, khởi đầu …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 22-01-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 22/01/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Chúa, con …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.