Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-6, Click to Pray

Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-6, Click to Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 20-06

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha kính mến, tạ ơn Cha đã cho con một ngày mới để cư xử tốt với những người con gặp gỡ. Xin cho con luôn biết sẵn sàng với sứ vụ yêu thương và thương xót, lan truyền niềm vui đến với mọi người. Nhờ lời cầu bầu của Mẹ Maria, con xin dâng ngày hôm nay cùng với ý nguyện của Đức Giáo Hoàng trong tháng này, xin cho các trang mạng xã hội dành ưu tiên cho tình liên đới và việc học biết tôn trọng sự khác biệt với người khác. Kính Mừng Maria…..

WITH JESUS IN THE MORNING

Loving Father, I thank you for another day to do good deeds to people I encounter. Grant that I may be available to your mission of love and mercy, spreading your lasting joy to all those I meet. Through the intercession of Mary, I offer my day for the Pope’s intention for this month, that social networks may work towards that inclusiveness which respects others for their differences. [Hail_Mary]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả công cho anh (Mt 6,3-4). Sự khiêm nhường phải đi trước việc làm của chúng ta vì Chúa Giêsu biết lòng ta và những ý định của chúng ta. Chỉ có Ngài thực sự biết và sẽ trả công cho chúng ta, lấp đầy trái tim chúng ta với niềm vui nhẫn nại.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“But when you give alms, do not let your left hand know what your right is doing, so that your almsgiving may be secret. And your Father who sees in secret will repay you.” (Matthew 6:3-4) Humility must precede our actions. God knows our hearts and our intentions. Only he truly knows us and can reward us, filling our heart with a joy that endures.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Lạy Chúa, vào lúc cuối ngày, con xin đến trước nhan Ngài để xét lại ngày sống đã qua. Hôm nay, con đã cư xử với những người cần con giúp đỡ ra sao? Con đã từ chối hay mở rộng đôi tay để giúp đỡ họ? Chúa ơi! Xin tha thứ cho con nếu con quay lưng lại với những người con không thích. Ngày mai, xin Chúa giúp con biết phục vụ tha nhân mà không cần báo đáp, để con cũng được noi theo gương khiêm nhường và quên mình của Ngài. Lạy Cha chúng con ở trên trời….

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of this day, Lord, I come before you. How did I treat those who came to me for help? Did I refuse them or lend a helping hand? Forgive me if I turned away from people because I disliked them. Tomorrow may I serve others, not counting the cost, imitating your example of selflessness and humility. [Our_Father]

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Mến Yêu Hằng Ngày, 20-01-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 5, 20-01-2022⏰ 🌷(Mc 3, 7-12)🌷 Đức Giê-su cùng với …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-01-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 20/01/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, trong …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.