Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông Đồ Cầu Nguyện, 28-6, Click to Pray

Tông Đồ Cầu Nguyện, 28-6, Click to Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 28-06

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha nhân từ, con tạ ơn Cha vì tất cả những người là một phần cuộc sống của con, cả những người con trân trọng lẫn những người con cảm thấy khó khăn khi đối mặt. Xin tạ ơn Cha vì từng người một. Hôm nay, xin giúp con nhận ra rằng, giống như con, mỗi người trong số họ cũng đều là đền thờ nơi Chúa Thánh Thần ngự trị, và là nơi Cha muốn thực hiện các kì công. Trong sự ý thức này, xin Cha giúp con biết đến gần hơn với người mà con không thương và cư xử bác ái với họ. Qua lời chuyển cầu của Đức Maria, con xin dâng ngày sống của con cho ý chỉ của Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE MORNING

Gracious Father, I thank you for all the people who are part of my life, those whom I appreciate and those who are more difficult to handle. Thank you for each one of them. Today, help me to realize that, like me, each of these people is also a temple where dwells your Spirit, where you want to work wonders. Aware of this, help me somehow to get close to someone I do not like as much and to be charitable to them. Through the intercession of Mary, I offer you my day for the Pope’s intention for this month. [Hail_Mary]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá.” (Mt 7, 24) Lạy Chúa, xin giúp con được lắng nghe Thánh Ý Ngài và biết xây dựng đời mình trên đá tảng Tin Mừng. Ước gì con biết phó dâng mọi sự cho Thánh Tâm của Chúa Giêsu và tin tưởng vào tình thương Ngài dành cho con.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“Everyone who listens to these words of mine and acts on them will be like a wise man who built his house on rock.” (Matthew 7:24) Lord, help me to be attentive to your will and to build my life upon the rock of the Gospel. May I place everything in the Sacred Heart and trust in your love for me.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Một ngày nữa trôi qua, con cảm tạ vì những ơn lành Cha trao ban. Con dành lại khoảnh khắc cuối ngày để xét lại lương tâm mình. Con đã không yêu Chúa lúc nào? Con đã không yêu mến tha nhân ra sao? Hay con đã không yêu bản thân mình? Lạy Chúa xin tha thứ và chữa lành con bằng lòng thương xót của Chúa. Ước gì con biết tha thiết tìm kiếm cơ hội để xưng tội, đặt mình vào vòng tay yêu thương của Chúa. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT

As another day ends, I thank you for your many blessings! I take a few moments to examine my conscience. Where did I fail to love you? Where did I fail to love others? Where did I fail to love myself? Forgive me, Lord, and heal me with your mercy. May I seek out an opportunity to go to confession, placing myself in your loving arms. [Our_Father]

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 21-06-2022

    ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 21/06/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, …

Mến Yêu Hằng Ngày, 18-06-2022

⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 7, 18-06-2022⏰ 🌷(Mt 6, 24-34)🌷  “Không ai có thể làm …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.