Trang Nhà / ____BÀI VIẾT / Ý Cầu Nguyện Chung của Đức Giáo Hoàng, tháng 7-2018

Ý Cầu Nguyện Chung của Đức Giáo Hoàng, tháng 7-2018

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 7-2018
CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ

Ý chung: Cầu cho các linh mục đang làm việc mục vụ
Xin cho các linh mục đang mệt mỏi và cô đơn trong công việc mục vụ, tìm được sự trợ lực và an ủi nơi mối thân tình với Chúa Giêsu và nơi tình bạn với các anh em linh mục.

Evangelization: Priests and their Pastoral Ministry
That priests, who experience fatigue and loneliness in their pastoral work, may find help and comfort in their intimacy with the Lord and in their friendship with their brother priests.

— ∞  +  ∞ —

Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, với lòng nhân hậu bao la, Chúa mời gọi những người có trái tim rộng mở để trở thành thợ gặt trên cánh đồng truyền giáo của Chúa.

Con vô cùng biết ơn mẫu gương của những người đã dâng hiến cả cuộc đời để phục vụ cộng đoàn, trở thành những mẫu gương thật sống động về các giá trị của Tin Mừng.
Con cầu nguyện cách đặc biệt cho các linh mục đang gặp những trở ngại lớn, cô đơn, mệt mỏi và chán nản. Nguyện xin Chúa thêm sức cho các ngài, và xin cho mỗi Kitô hữu giáo dân có thể đồng hành với chủ chăn của mình mỗi khi các ngài cần sự trợ lực.

Prayer
Lord Jesus,

In your immense kindness,
you called men of generous heart to be workers of your harvest.
I appreciate the examples of these men who are dedicated to the service of their communities, living examples of the values ​​of the Gospel.
I pray especially for priests who are experiencing great difficulties, loneliness, fatigue and discouragement, that you may be their strength
and that every Christian may accompany their pastor during their time of need.
Our Father…

— ∞  +  ∞ —

Hướng dẫn thực hành:
– Cầu nguyện cho các linh mục, đặc biệt là những vị đang cô đơn, nản chí, cầu nguyện với ý chỉ mà Mạng Lưới Cầu Nguyện Toàn Cầu của Đức Giáo Hoàng đang đề xuất trên các trang mạng xã hội và trên app Click To Pray.

– Hỏi han, thăm hỏi Cha xứ hoặc người có trách nhiệm trong cộng đoàn, giáo xứ của mình và thể hiện sự thân tình, quan tâm, giúp đỡ trong sứ vụ của các ngài.
– Đối với linh mục, tu sĩ: hãy tự hỏi chính mình liệu rằng Chúa có phải là nguồn mạch bình an và hy vọng của mình hay không? Nếu cần thiết, hãy tìm sự giúp đỡ và hướng dẫn thiêng liêng từ các anh em linh mục khác.

Practical Guide:
– Pray for priests, especially those who are lonely or discouraged, praying for the intention that the Pope’s Worldwide Prayer Network is proposing in its social networks and on its Click To Pray platform.
– Ask the pastor, or person in charge of your community, if he is okay, if he needs any help, affirming your closeness to him and his mission.
– If you are a priest or religious, ask yourself if the Lord is truly your source of peace and hope. If necessary, seek out spiritual help and guidance.

Kiểm tra tương tự

[Nhân đức trong Gia đình] Lòng trung thành

“Những kẻ luôn hướng tâm trí về Ta, những kẻ thờ phượng Ta cách chăm …

Bình an giữa cơn thử thách

  Tất cả những ai muốn noi gương Chúa Cứu Thế thực sự; phải khiêm …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.