Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông đồ cầu nguyện, ngày 02-07, click to pray

Tông đồ cầu nguyện, ngày 02-07, click to pray

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha trên trời, con tạ ơn Cha vì một ngày mới đang mở ra trước mắt con. Xin Cha ban ơn để con có thể chia sẻ niềm vui Tin Mừng cho những ai con gặp gỡ hôm nay. Nhờ lời cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria, con xin dâng ngày sống của con hôm nay cho Cha để cầu nguyện cho Hội Thánh và ý chỉ của Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Heavenly Father, I thank you for yet another day. Grant that I may be able to share the joy of the Gospel with all those I encounter today. Through the intercession of the Blessed Virgin Mary, I offer you my day for the Church and for the Pope’s intention for this month. [Our Father]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa: ‘Các ngươi đừng cứng lòng.” (Tv 95,8) Chúa ơi, khi con làm các hoạt động thường nhật hôm nay, xin Ngài uốn nắn trái tim con để con nghe được tiếng Ngài, nhờ đó con sinh hoa trái mang lại sự sống đời đời.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“If today you hear his voice, harden not your hearts.” (Psalm 95:8) As I go about my daily activities, Lord, soften my heart to hear your word, so as to bear fruit that will endure to Eternal Life.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Một ngày đã khép lại. Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa muôn vàn ơn lành Ngài đã thương ban cho con. Hôm nay con đã chia sẻ niềm vui của đời sống Ki-tô hữu ra sao? Liệu con có để những bực tức nhỏ nhặt làm hỏng ngày sống của mình hay không? Lạy Thiên Chúa của con, xin Ngài tha thứ nếu con đã chẳng tin tưởng phó thác vào sự quan phòng của Ngài. Xin Ngài ở lại trong trái tim con và thương ban ơn để ngày mai con hân hoan làm sứ giả cho tình yêu của Ngài. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the close of this day, I thank you, Lord, for the countless blessings you have given to me. How well did I communicate the joy of the Christian life? Did I allow small frustrations to ruin my day? Forgive me if I did not trust in your divine providence. Remain in my heart, Lord, and grant that tomorrow I may be a joyful herald of your love. [Our Father]

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Mến Yêu Hằng Ngày, 16-05-2022

⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ 🌷THA THỨ ĐỂ ĐƯỢC THỨ THA🌷 ⏰Thứ 5, 16-06-2022⏰ 🌷(Mt 6, …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 16-05-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 16/06/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Hôm nay, Giáo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.