Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông đồ cầu nguyện, ngày 04-07, click to pray

Tông đồ cầu nguyện, ngày 04-07, click to pray

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha rất thương yêu, ngay khi bình minh ló rạng, xin cho mọi hành động của con được chiếu rọi bởi ân sủng của Thần Khí. Xin ban cho con lòng can đảm, sức mạnh để xây dựng một thế giới hòa bình và công lý. Con dâng lên Cha ngày hôm nay cho ý chỉ của Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Loving Father, as the light dawns upon a new day, may my actions be enlightened by your grace. Grant me the courage, strength and grace to build a world of justice and peace. I offer you this day for the Pope’s monthly intentions. [Our Father]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Người đã tự ý dùng Lời chân lý mà sinh ra chúng ta, để chúng ta nên như của đầu mùa trong các thọ tạo của Người.” (Gc 1,18) Lạy Chúa, xin cho con biết lắng nghe Lời Chúa hôm nay và đem đến vinh quang cho danh Chúa trong mọi lời nói và việc làm của con.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“The Father willed to give us birth by the word of truth that we may be a kind of firstfruits of his creatures.” (James 1:18) Lord, may I be receptive to your word today and bring glory to your name in everything I say or do.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khi màn đêm dần buông xuống, con biết ơn vì sự hiện diện của Chúa bên con. Hôm nay con có chiến đấu cho công lý, ngay cả trong những cách nhỏ nhất hay chưa? Con có là người kiến tạo hòa bình không? Con đã sống theo các Mối Phúc như thế nào? Ngày mai, xin chiếu dõi ánh sáng Chúa trên đời sống con, trong những ý nghĩ, lời nói, và cả những việc con làm. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT

As the night begins to fall, I am grateful, Lord, for your presence. Did I fight for justice today, even in small ways? Was I a peacemaker? How well did I live up to the Beatitudes? Tomorrow, may I allow your rays to shine in my life and illuminate my thoughts, words and deeds. [Our Father]

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 01-07-2022

⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 01/07/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, con đón …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 30-06-2022

⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 30/06/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con cảm tạ Cha …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.