Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông đồ cầu nguyện, ngày 07-07, click to pray

Tông đồ cầu nguyện, ngày 07-07, click to pray

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha là Đấng trọn lành, con xin dâng Cha hoa trái ngọt lành đầu tiên của ngày hôm nay. Xin cho con dùng hết sức mình để tạo nên một xã hội coi trọng phẩm giá của con người. Nhờ lời cầu bầu của Đức Trinh nữ Maria, con xin dâng Cha ngày hôm nay để cầu nguyện cho Hội Thánh, cho các linh mục và công việc mục vụ của các ngài, theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE MORNING

Father of all goodness, as I bring to you the first fruits of this day, grant that I may do what I can to build up a society that values the dignity of all human life. Through the intercession of the Blessed Virgin Mary, I offer you my day for the Church and for the Pope’s intention for this month, for priests and their pastoral ministry. [Hail Mary]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi.” (Ga 10,27) Lạy Chúa, có những khi con sợ hãi làm điều tốt lành, xin cho con biết vâng theo mọi đường lối Chúa dẫn con đi.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“My sheep hear my voice, says the Lord; I know them, and they follow me.” (John 10:27) Lord, may I follow you wherever you lead me, even when I am afraid of doing the right thing.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khi ngày kết thúc và màn đêm buông xuống, lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì vô vàn những ơn lành Chúa ban cho con. Con đã đối xử với mọi người như thế nào trong ngày hôm nay? Con có nhìn họ như hình ảnh của Chúa? Lạy Chúa, xin hãy tha thứ và cứu chữa con để ngày mai con có thêm sức mạnh và biết đối xử với mọi người bằng tình yêu và lòng từ bi. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT

As the evening begins and the day ends, I thank you, Lord, for the many blessings you gave to me this day. How did I treat other people today? Did I see them as images of God? Forgive me, and heal me, Lord, that tomorrow I may have the strength to treat others with love and compassion. [Our Father]

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 26-06-2022

 ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 26/06/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Khởi đầu ngày …

Mến Yêu Hằng Ngày, 23-06-2022

⏰Mến Yêu Hằng Ngày⏰ 🌷“Chúa Dủ Lòng Thương” 🌷 ⏰Thứ 5, 23-06-2022⏰ 🌷(Lc 1, 57-66.80)🌷 …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.