Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông đồ cầu nguyện, ngày 08-07, click to pray

Tông đồ cầu nguyện, ngày 08-07, click to pray

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha, chúng con bắt đầu ngày Chúa Nhật với giây phút thư thái, xin ban ơn để hôm nay con biết tìm cách nghỉ ngơi trong Thần Khí. Xin giúp con dành thời gian để phát triển các mối tương quan, đặc biệt là mối tương quan của con với Cha. Con xin dâng lên Cha ngày sống của con hôm nay để cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong tháng này. Lạy cha chúng con ở trên trời...

WITH JESUS IN THE MORNING

Father, as we begin this Sunday of rest, grant that I may seek ways to rest in your Spirit today. Help me to make time for developing relationships today, especially my relationship with you. I offer you this day for the intentions of Pope Francis for this month. [Our Father]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn.” (Lc 4,18a) Lạy Chúa, xin cho con không bao giờ bỏ quên những người nghèo khó và luôn biết đối xử với họ bằng sự tôn trọng mà họ đáng được nhận.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“The Spirit of the Lord is upon me, for he sent me to bring glad tidings to the poor.” (Luke 4:18a) Lord, may I never forget the poor and always treat them with the utmost respect they deserve.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Vào lúc cuối ngày, con xin tạ ơn Chúa vì tình yêu Ngài dành cho con. Con đã dùng thời gian hôm nay như thế nào? Liệu con đã có thể hạn chế công việc của mình mà không trở nên tham công tiếc việc chưa? Con đã mở rộng những mối quan hệ nào trong ngày hôm nay? Lạy Chúa, xin ở lại bên con và giúp con ở lại trong sự hiện diện của Ngài suốt một tuần mới. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the close of the day, I am grateful, Lord, for your love. How did I spend my time today? Was I able to limit my work? What relationships did I develop today? Stay with me, Lord, and help me to remain in your presence during this upcoming week. [Our Father]

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Mến Yêu Hằng Ngày, 16-05-2022

⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ 🌷THA THỨ ĐỂ ĐƯỢC THỨ THA🌷 ⏰Thứ 5, 16-06-2022⏰ 🌷(Mt 6, …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 16-05-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 16/06/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Hôm nay, Giáo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.