Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông đồ cầu nguyện, ngày 09-07, click to pray

Tông đồ cầu nguyện, ngày 09-07, click to pray

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha trên trời, con cảm tạ Cha vì món quà ngày mới hôm nay. Xin mang con đến gần Cha hơn, giúp con học hỏi nơi Cha những bước chân đầy lòng trắc ẩn và thương xót. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, xin Mẹ giúp con bước theo Con Cha, trong mọi sự. Con xin dâng ngày hôm nay cho ý chỉ của Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE MORNING

Heavenly Father, I thank you for the gift of a new day. Draw me close to you today and may I learn from you, walking in your footsteps of compassion and mercy. I ask this through the intercession of the Virgin Mary, that she may help me to follow your Son in all things. I offer you this day for the intentions of Pope Francis for this month. [Hail Mary]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Chúa là Đấng từ bi và nhân hậu” (Tv 145,8) Lạy Chúa, khi con quay về với công việc thường ngày, xin giúp con trở nên từ bi nhân hậu trong mọi lời nói và việc làm.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“The Lord is gracious and merciful.” (Psalm 145:8) Lord, as I go about my daily business, help me to be gracious and merciful in all that I say or do.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khi màn đêm buông xuống, con tạ ơn Chúa vì biết bao ân huệ Ngài ban cho con. Hôm nay con có vị tha hay chưa? Nếu chưa thì tại sao con lại như vậy? Điều gì đã ngăn cản con trao gửi trọn bản thân con cho Chúa? Lạy Chúa, xin Ngài đến và ngự trị trong trái tim con, giúp con gắn liền với cây nho để con nhận được nhựa sống của Thần Khí. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT

As the night descends upon the earth, I thank you, Lord, for the graces you gave to me with day. Was I merciful today? If not, why not? What prevented me from giving my entire self to you? Come and dwell in my heart, Lord and help me to stay attached to the vine so that I can receive the sap of the Spirit. [Our Father]

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 01-07-2022

⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 01/07/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, con đón …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 30-06-2022

⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 30/06/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con cảm tạ Cha …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.