Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông đồ cầu nguyện, ngày 10-07, click to pray

Tông đồ cầu nguyện, ngày 10-07, click to pray

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha rất nhân lành, khởi đầu ngày hôm nay, xin ban ơn cho con để con bước theo chân lí của Cha và biết quan tâm hơn đến những thách đố mà nhân loại đang phải đối mặt. Xin cho con biết phục vụ tha nhân với tất cả sự khiêm nhường, đặc biệt là những người đang ở ngoài lề của xã hội. Con xin dâng lên Cha ngày hôm nay để cầu nguyện theo ý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong tháng này. Lạy cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Merciful Father, as I begin this day, please grant me the grace to follow your truth and to be more attentive to the challenges facing humanity. May I serve others with all humility, especially those on the fringes of society. I offer you this day for the Pope’s monthly intentions. [Our Father]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.” (Mt 9,37-38). Lạy Chúa, xin cho con không chỉ biết cầu nguyện để có thêm nhiều thợ gặt, mà còn đáp lại lời mời gọi của Chúa một cách sốt sắng trong việc cứu rỗi các linh hồn.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“The harvest is abundant but the laborers are few; so ask the master of the harvest to send out laborers for his harvest.” (Matthew 9:37-38) Lord, may I not only pray for more laborers, but may I also respond to your invitation to work zealously for the salvation of souls.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Vào lúc cuối ngày, con xin tạ ơn Chúa vì biết bao hồng ân con đã nhận được, đặc biệt là những điều con không nhận ra. Con đã quan tâm đến nhu cầu của những người xung quanh con như thế nào? Con có do dự cách này cách khác hay không? Điều gì đã ngăn trở con quảng đại cho đi thời gian của mình? Chúa ơi, xin Ngài thương tha thứ, và ở lại bên con, dạy con đường lối của Ngài. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of this day, I am again grateful, Lord, for the many graces I have received, especially those I did not even notice. How well did I attend to the needs of those around me? Was I hesitant in any way? What prevented me from being generous with my time? Forgive me. Stay with me, Lord and teach me your ways. [Our Father]

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Mến Yêu Hằng Ngày, 16-05-2022

⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ 🌷THA THỨ ĐỂ ĐƯỢC THỨ THA🌷 ⏰Thứ 5, 16-06-2022⏰ 🌷(Mt 6, …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 16-05-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 16/06/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Hôm nay, Giáo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.