Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông Đồ Cầu Nguyện, 14-7, Click to Pray

Tông Đồ Cầu Nguyện, 14-7, Click to Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 14-07

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha trên trời, con bắt đầu ngày mới với khoảnh khắc thinh lặng để lắng nghe tiếng Cha. Cha ơi, con đang ở đây để thực thi ý Cha. Xin nâng đỡ con trong những việc con có thể làm cho những người bất hạnh trong xã hội, đặc biệt là những người nghèo khó và khổ đau. Con dâng hôm nay lên Cha cho ý chỉ của Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Heavenly Father, I begin this day spending a few moments in silence, listening for your voice. Here I am, Lord, I come to do your will. Help me to do what I can for the most vulnerable of society, especially the poor and suffering. I offer this day for the Pope’s intentions for this month. [Our Father]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Nếu bị sỉ nhục vì danh Đức Ki-tô, anh em thật có phúc, bởi lẽ Thần Khí vinh hiển và uy quyền, là Thần Khí của Thiên Chúa, ngự trên anh em.” (1 Pr 4,14) Lạy Chúa xin cho con thêm ơn sức mạnh, nhất là những lúc con phải đối diện với sự bức hại vì niềm tin Kitô giáo.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“If you are insulted for the name of Christ, blessed are you, for the Spirit of God rests upon you.” (1 Peter 4:14) Strengthen me, Lord, especially during those times when I experience persecution for living out my faith.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khi ngày dần tàn, con dừng lại đôi chút để tự vấn lương tâm mình. Con đã sống tốt để xứng danh là người Kitô hữu hay chưa? Con có biết quan tâm đến nhu cầu của những người xung quanh mình? Xin đừng chấp tội con nhé Chúa ơi. Ngày mai đến, xin Người ban ơn để con không đi tìm sự ủi an, nhưng là biết ủi an những người cần con. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of this day, I pause to examine my conscience. How well did I live up to the name of Christian? Was I attentive to the needs of those around me? Forgive me, Lord. Tomorrow, may I not so much seek to be consoled, as to console others. [Our Father]

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Mến Yêu Hằng Ngày, 16-05-2022

⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ 🌷THA THỨ ĐỂ ĐƯỢC THỨ THA🌷 ⏰Thứ 5, 16-06-2022⏰ 🌷(Mt 6, …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 16-05-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 16/06/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Hôm nay, Giáo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.