Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông Đồ Cầu Nguyện, 15-7, Click to Pray

Tông Đồ Cầu Nguyện, 15-7, Click to Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 15-07

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha, trong ngày lễ tưởng niệm biến cố Phục Sinh, con dừng lại ít phút để nghỉ ngơi trong tình yêu của Cha. Xin soi đường dẫn lối cho con để con nhận ra những nhu cầu cần thiết của mọi người, và ban cho con ân sủng để con hăng say giúp đỡ anh em mình dù là những việc bé mọn. Xin dâng lên Ngài ngày sống của con với bao tâm tư, lời nói và hành động để hiệp ý với Đức Thánh Cha cho ý chỉ của ngài trong tháng này. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Father, on this day of the Resurrection, I pause to rest in your love. Enlighten me today to the needs of others and grant me the grace to help them, even in little ways. I offer you this day, my thoughts, words and actions for the Holy Father’s intentions for this month. [Our Father]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Tôi cầu xin Chúa Cha vinh hiển là Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, ban cho anh em thần khí khôn ngoan để mặc khải cho anh em nhận biết Người. Xin Người soi lòng mở trí cho anh em thấy rõ đâu là niềm hy vọng anh em đã nhận được, nhờ ơn Người kêu gọi, đâu là gia nghiệp vinh quang phong phú anh em được chia sẻ cùng dân thánh.” (Ep 1,17-18) Lạy Chúa, xin hãy đến đón nhận trái tim con và để con được ở bên cạnh Người.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“May the Father of our Lord Jesus Christ enlighten the eyes of our hearts, that we may know what is the hope that belongs to our call.” (Ephesians 1:17-18) Take, Lord, and receive my heart and draw me close to you.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khi hoàng hôn buông xuống nơi chân trời, con dừng lại đôi chút để nhìn lại ngày sống đã qua. Con đã sẵn sàng đáp lại lời mời gọi của Người như thế nào? Con có nghe thấy tiếng Chúa đánh động trái tim con? Chúa ơi, xin đừng chấp tội con, khi có những lúc con chưa quảng đại dành thời gian và sự quan tâm đến tha nhân. Luôn ở bên con nhé Chúa ơi, và ban ân sủng cho con để ngày mai con biết sống nên thánh trong tình yêu thương của Người. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT

As the sun sets, I pause to examine what transpired today. How well did I respond to your inspirations? Did I recognize your promptings in my heart? Forgive me, Lord, if I was not generous with my time and attention. Remain with me, Lord, and grant me the grace tomorrow to live as an apostle of your love. [Our Father]

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Mến Yêu Hằng Ngày, 16-05-2022

⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ 🌷THA THỨ ĐỂ ĐƯỢC THỨ THA🌷 ⏰Thứ 5, 16-06-2022⏰ 🌷(Mt 6, …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 16-05-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 16/06/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Hôm nay, Giáo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.