Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-7, Click to Pray

Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-7, Click to Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 20-07

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha, con biết ơn vì ngày mới này. Hôm nay, xin giúp con bước đi trên con đường của trái tim, và xin cho tình yêu của Cha lan truyền đến con và những hành động của con, biến đổi con nên tông đồ của tình yêu mến. Con xin dâng lên Cha ngày hôm nay để cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng trong tháng này, là xin cho các linh mục đang mệt mỏi và cô đơn trong công việc mục vụ, tìm được sự trợ lực và an ủi nơi mối thân tình với Chúa Giêsu và nơi tình bạn với các anh em linh mục. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE MORNING

Father, I am grateful for this new day. Help me to walk the Way of the Heart today and may your love inform me and my actions, transforming me into an apostle of love. I offer you this day for the intentions of Pope Francis for this month, that priests, who experience fatigue and loneliness in their pastoral work, may find help and comfort in their intimacy with the Lord and in their friendship with their brother priests. [Hail Mary]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Vì chính Ngài đã cứu con khỏi hố diệt vong.” (Is 38,17) Lạy Chúa, xin hãy đến với con khi con nỗ lực sống trong Chúa Thánh Thần.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“You saved my life, O Lord.” (Isaiah 38:17) Come with me, Lord, as I try to live fully alive in your Spirit.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khi bóng tối bao phủ trái đất, con dừng lại những việc con đang làm để nhận ra tình yêu của Thiên Chúa. Làm sao để con đáp lại tình yêu đó? Có phải con đã để tình yêu ấy bao phủ và dẫn dắt mọi hành động của con không? Lạy Chúa, xin hãy cứu chữa linh hồn con, và ban cho con ân sủng vào ngày mai để con tôn vinh Danh Thánh Ngài qua những việc lành và chứng nhân trung thành của con. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT

As the night sky covers the earth, I stop what I am doing to consider the love of God. How did I respond to that love? Did I let it envelop me and guide my actions? Heal my soul, Lord, and grant me the grace tomorrow to glorify your name through my charitable deeds and faithful witness. [Our Father]

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 26-06-2022

 ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 26/06/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Khởi đầu ngày …

Mến Yêu Hằng Ngày, 23-06-2022

⏰Mến Yêu Hằng Ngày⏰ 🌷“Chúa Dủ Lòng Thương” 🌷 ⏰Thứ 5, 23-06-2022⏰ 🌷(Lc 1, 57-66.80)🌷 …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.