Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông Đồ Cầu Nguyện, 21-7, Click to Pray

Tông Đồ Cầu Nguyện, 21-7, Click to Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 21-07

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha trên trời, con bắt đầu ngày hôm nay trong sự hiện diện của Cha. Xin ban cho con ân sủng và truyền cho con sự dũng cảm để con biết cách phục vụ người khác tốt hơn vì con thường thất bại khi không có sự giúp đỡ của Ngài. Con xin dâng ngày hôm nay theo ý cầu nguyện của ĐGH Phanxicô trong tháng này. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Heavenly Father, I begin this day in your presence. Grant me the grace to know how I can better serve others and infuse within me the courage to do it, for I often fail without your help. I offer you this day for the intentions of Pope Francis for this month. [Our Father]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Trong Đức Kitô, Thiên Chúa đã cho thế gian được hòa giải với Người. Người không còn chấp tội nhân loại nữa, và giao cho chúng tôi công bố lời hòa giải.” (2Cr 5,19) Lạy Chúa, xin hãy nhận lấy trái tim con và biến đổi con nên ánh sáng cho người khác.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“God was reconciling the world to himself in Christ, and entrusting to us the message of reconciliation.” (2 Corinthians 5:19) Take, Lord, my heart and transform me so that I may be a light to others.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Vào thời khắc kết thúc ngày hôm nay, con dừng lại đôi chút để nhớ lại những thành công và thất bại của mình. Khi nào con đã rộng lượng đáp lại tình yêu của Chúa? Những hoàn cảnh nào đã dẫn dắt con xa Ngài hơn? Xin tha thứ cho con, lạy Chúa. Khi con đi vào giấc ngủ đêm nay, xin giúp con mong đợi một ngày khác, ngày mà con có thể theo Ngài một cách mật thiết hơn. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of this day, I pause to recall my successes and failures. When did I respond generously to your love? What situations led me farther away from you? Forgive me, Lord. As I lay down to sleep tonight, help me to look forward to another day, where I can follow you more closely. [Hail Mary]

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 26-06-2022

 ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 26/06/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Khởi đầu ngày …

Mến Yêu Hằng Ngày, 23-06-2022

⏰Mến Yêu Hằng Ngày⏰ 🌷“Chúa Dủ Lòng Thương” 🌷 ⏰Thứ 5, 23-06-2022⏰ 🌷(Lc 1, 57-66.80)🌷 …

Một bình luận

  1. toi vao dongten.net moi ngay de copy tong do cau nguyen toan cau cua DGH va loi cau nguyen cua Ch caosieu de send message cho khoang 40 ban ho chi thich doc ngan doc nhanh vui giong nhu an fast food
    rotate loi cau nguyen cung duoc chi sua lai ngay thoi
    Please help

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.