Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông Đồ Cầu Nguyện, 22-7, click to pray

Tông Đồ Cầu Nguyện, 22-7, click to pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 22-07

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha giàu lòng thương xót, trong ngày nghỉ hôm nay, xin dạy cho con biết ý nghĩa nghỉ ngơi thực sự khỏi các công việc của con. Xin giúp con khi biết dành thời gian hôm nay để tôn vinh Cha cũng như xây dựng các mối tương quan tốt đẹp. Con xin dâng lên Cha ngày hôm nay để cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong tháng này. Lạy Cha chúng con ở trên trời….

WITH JESUS IN THE MORNING

Merciful Father, on this day of rest, teach me what it means to truly rest from my activities. Help me to spend time today honoring you, as well as building up fruitful relationships. I offer you this day for the intentions of Pope Francis for this month. [Our Father]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.” (Tv 23,1) Lạy Chúa, xin cho con đừng bao giờ tách khỏi đàn chiên của Chúa, bởi Ngài đã có tất cả mọi sự cần thiết cho con.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“The Lord is my shepherd; there is nothing I shall want.” (Psalm 23:1) Lord, may I never wander from the flock, as you have all that I will ever need.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì vẻ đẹp của ngày hôm nay, ngay cả những lúc đau khổ nhuốm màu ngày sống của con. Con đã nghỉ ngơi tốt như thế nào trong ngày hôm nay? Con đã giúp thăng tiến những mối tương quan nào? Ngày mai, xin ban cho con ân sủng để con trung thành với ơn gọi của mình và quảng đại bước đi theo Con đường của Trái tim. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Thank you, Lord, for the beauty of this day, even when it was tinged by suffering. How well did I rest today? What relationships did I help grow? Tomorrow, I ask for the grace to be faithful to my vocation and walk generously along the Way of the Heart. [Hail Mary]

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 01-07-2022

⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 01/07/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, con đón …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 30-06-2022

⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 30/06/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con cảm tạ Cha …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.