Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông đồ Cầu nguyện, 23-7, click to pray

Tông đồ Cầu nguyện, 23-7, click to pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 23-07

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha, con bắt đầu ngày mới với lời cảm tạ vì tất cả những gì Cha ban cho con. Xin cho con luôn biết dâng lên Ngài những lời cầu nguyện, việc làm, niềm vui và cả những đau khổ trong ngày hôm nay trong sự kết hiệp với trái tim của Chúa Giêsu, Đấng đã tiếp tục dâng chính bản thân mình trong Bí Tích Thánh Thể để cứu chuộc thế gian này. Con xin dâng tất cả để cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong tháng này. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Father, I begin this day thankful for all that you have done for me. May I strive to offer all of my prayers, works, joys, and sufferings this day in union with the Heart of Jesus, who continues to offer himself in the Eucharist for the salvation of the world. I offer all of this for the intentions of Pope Francis for this month. [Our Father]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Mà đây thì còn hơn vua Sa-lô-môn nữa” (Mt 12,42) Lạy Chúa, sự vĩ đại của Ngài không thể đo lường và lòng nhân từ của Ngài thì vô cùng vô tận. Xin cho chân lý này uốn nắn mọi hành động của con.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“There is something greater than Solomon here.” (Matthew 12:42) Lord, your greatness cannot be measured and your goodness is without depth. May that truth form all my actions.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khi kết thúc một ngày, con dành chút thời gian để nhớ lại những gì đã diễn ra trong ngày hôm nay. Con có nhận ra những người đang đau khổ không? Con có an ủi họ hoặc ít nhất cầu nguyện cho họ không? Lạy Chúa, xin hãy chữa lành trái tim con và mở mắt con vào ngày mai để giúp con nhận ra đâu là người cần đến tình yêu của Ngài. Lạy Cha chúng con ở trên trời….

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the close of this day, I take a few moments to remember all that transpired. Did I notice anyone suffering today? Was I able to comfort them, or at least pray for them? Heal my heart, Lord, and open my eyes tomorrow to recognize those who are in need of your love. [Our Father]

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 26-06-2022

 ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 26/06/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Khởi đầu ngày …

Mến Yêu Hằng Ngày, 23-06-2022

⏰Mến Yêu Hằng Ngày⏰ 🌷“Chúa Dủ Lòng Thương” 🌷 ⏰Thứ 5, 23-06-2022⏰ 🌷(Lc 1, 57-66.80)🌷 …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.