Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông Đồ Cầu Nguyện, 24-7, Click to Pray

Tông Đồ Cầu Nguyện, 24-7, Click to Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 24-07

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha trên trời, trong tuần mới này, con trông lên Cha để được Cha dẫn dắt. Xin giúp con biết dùng các ơn lành mà Cha đã ban cho con một cách khôn ngoan và biết chia sẻ chúng với tha nhân. Hôm nay, con xin dâng lên Cha những suy nghĩ, lời nói và hành động của con để cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong tháng này. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE MORNING

Heavenly Father, as I progress throughout this week, I look to you for guidance. Help me to use wisely the blessings you have given to me and to share them with others. I offer you my thoughts, words and deeds this day for the intentions of Pope Francis for this month. [Hail Mary]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy.” (Ga 14,23) Hãy đến với con, Chúa Giê-su ơi !

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“Whoever loves me will keep my word, and my Father will love him and we will come to him.” (John 14:23) Come, Lord Jesus!

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khi mặt trời khuất bóng và trăng lên cao, con cảm tạ Chúa vì muôn ơn lành Ngài đã ban cho con hôm nay. Liệu rằng, mọi hành động của con có xuất phát từ tình yêu Ngài hay không? Con cần cải thiện ở những lãnh vực nào trong cuộc sống của con? Lạy Chúa, xin tha thứ cho con bởi những lần con quay lưng với Chúa hay với những người thân cận bên con. Tối nay, xin Chúa ở lại với con và ban ân sủng cần thiết để ngày mai con vững bước theo Ngài.

WITH JESUS IN THE NIGHT

As the sun sets and the moon rises, I thank you, Lord, for the many blessings you gave to me this day. Were my actions inspired by my love of you? What areas in my life do I need to improve? Forgive me, Lord, for those times when I turned away from you or my neighbor. Remain with me tonight, Lord, and grant me the grace I need tomorrow to follow you.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 26-06-2022

 ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 26/06/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Khởi đầu ngày …

Mến Yêu Hằng Ngày, 23-06-2022

⏰Mến Yêu Hằng Ngày⏰ 🌷“Chúa Dủ Lòng Thương” 🌷 ⏰Thứ 5, 23-06-2022⏰ 🌷(Lc 1, 57-66.80)🌷 …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.