Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông Đồ Cầu Nguyện, 25-7, Click to Pray

Tông Đồ Cầu Nguyện, 25-7, Click to Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 25-07

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha nhân từ, trong ngày lễ Thánh Giacôbê Tông đồ hôm nay, xin cho lòng trung thành trong đức tin của ngài truyền cảm hứng cho con, để con can đảm loan báo những điều kì diệu của ngài cho mọi tạo vật. Xin giúp con trở nên tông đồ thật sự, để mang tình yêu của Cha đến với mọi trái tim trên thế giới. Con xin dâng ngày hôm nay cho những ý chỉ của Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE MORNING

Gracious Father, on this feast of Saint James the Greater, may his profession of faith inspire me to courageously proclaim your wonders to all creation. Help me to be a true apostle, sent from your heart to the heart of the world. I offer you this day for the intentions of Pope Francis for this month. [Hail Mary]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Chúa phán: Chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái anh em tồn tại.” (Ga 15,16) Lạy Chúa xin hãy đến và ở lại trong tâm hồn con, để con có thể mang lòng thương xót Chúa đến cho mọi người.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“I chose you from the world, to go and bear fruit that will last, says the Lord. (John 15:16) Come, Lord, dwell in my heart that I may bring your mercy to others.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Vào buổi hoàng hôn hôm nay, con suy ngẫm về ơn gọi của mình và xem xét cách con đã tuân theo ý muốn của Chúa như thế nào? Con đã nhận ra được cuộc sống của mình có mục đích và có một sứ mạng không? Con đã thấy được cách Chúa dẫn dắt đời con, dù có những lúc con lẩn tránh Ngài không? Xin ở lại với con, lạy Chúa và chỉ cho con biết đường lối con phải đi. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT

As this day ends, I reflect on my vocation and consider how I have followed your will, Lord. Do I recognize my life as having purpose and a mission? Have I seen how you, Lord, work through me, even when I am resistant to you? Stay with me, Lord, and show me the path that I must walk. [Our Father]

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Mến Yêu Hằng Ngày, 16-05-2022

⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ 🌷THA THỨ ĐỂ ĐƯỢC THỨ THA🌷 ⏰Thứ 5, 16-06-2022⏰ 🌷(Mt 6, …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 16-05-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 16/06/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Hôm nay, Giáo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.