Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông Đồ Cầu Nguyện, 27-7, Click to Pray

Tông Đồ Cầu Nguyện, 27-7, Click to Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 27-07

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha, ngay khi bắt đầu ngày mới, con mong đợi những cơ hội để tôn vinh danh Cha. Xin hãy giúp con bước theo con đường của trái tim, ý thức được tình yêu của Cha dành cho con và sự cần thiết phải đối mặt với những thử thách của nhân loại. Con xin dâng ngày hôm nay để cầu nguyện theo ý của Đức Giáo Hoàng trong tháng này, là xin cho các linh mục đang mệt mỏi và cô đơn trong công việc mục vụ, tìm được sự trợ lực và an ủi nơi mối thân tình với Chúa Giêsu và nơi tình bạn với các anh em linh mục. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Father, as I begin this new day, I look forward to the opportunities I will have to glorify your name. Help me to walk along the Way of the Heart, conscious of your love for me and the need to encounter the many challenges facing humanity. I offer this day for the Pope’s intentions for this month, that priests, who experience fatigue and loneliness in their pastoral work, may find help and comfort in their intimacy with the Lord and in their friendship with their brother priests. [Our Father]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Phúc cho những kẻ nghe Lời với tấm lòng cao thượng và quảng đại, rồi nắm giữ và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả.” (Lc 8,15) Lạy Chúa, xin hãy đến cư ngụ trong lòng con, và xin cho Lời Chúa sinh hoa kết quả trong con.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“Blessed are they who have kept the word with a generous heart and yield a harvest through perseverance.” (Luke 8:15) Come dwell in my heart, Lord, and may your word bring forth much fruit in me.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khi kết thúc một ngày, Chúa ơi, con nhìn Chúa để được hướng dẫn khám phá chiều sâu trong trái tim mình. Hôm nay con có những cảm xúc gì? Điều đó có ảnh hưởng thế nào đến con? Chúa ơi, Ngài ở đâu giữa tất cả? Chúa ơi, trái tim con đây và xin chữa lành nó, xin cho con sức mạnh đủ đầy để con vâng theo ý quan phòng của Chúa, đặc biệt trong những lúc khó khăn. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT

As this day concludes, I look to you, Lord, for guidance in exploring the depths of my heart. What feelings did I have today? How did those affect me? Where were you, Lord, in the midst of it all? Take, Lord, my heart and heal it, giving me the strength I need to follow your will, especially when it is difficult. [Our Father]

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 26-06-2022

 ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 26/06/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Khởi đầu ngày …

Mến Yêu Hằng Ngày, 23-06-2022

⏰Mến Yêu Hằng Ngày⏰ 🌷“Chúa Dủ Lòng Thương” 🌷 ⏰Thứ 5, 23-06-2022⏰ 🌷(Lc 1, 57-66.80)🌷 …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.