Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông Đồ Cầu Nguyện, 28-7, Click to Pray

Tông Đồ Cầu Nguyện, 28-7, Click to Pray

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 28-07

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha toàn mỹ, ngay khi mặt trời ló rạng, xin chiếu tỏa ánh sáng tình yêu của Cha để xua tan sự tăm tối nơi trái tim con. Xin Thần Khí Cha hướng dẫn con hôm nay, dạy con trở thành người môn đệ hăng say mang niềm vui đến cho người nghèo khó và những người dễ bị tổn thương. Con xin dâng ngày hôm nay để hiệp với ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE MORNING

Father of all beauty, as the morning sun rises, may the radiance of your love scatter the gloom of my heart. May your Spirit guide me today and teach me to be an apostle, sent to bring glad tidings to the poor and most vulnerable. I offer this day for the intentions of Pope Francis for this month. [Hail Mary]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Hãy khiêm tốn đón nhận Lời đã được gieo vào lòng anh em; Lời ấy có sức cứu độ linh hồn anh em.” (Gc 1,21) Lạy Chúa, xin nhận lấy trái tim con để đưa con đến gần Chúa, cho con đủ sức mạnh để ở lại với Ngài luôn mãi.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“Humbly welcome the word that has been planted in you and is able to save your souls.” (James 1:21) Take, Lord, and receive my heart and draw me close to you, so that I may have the strength to remain with you always.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì mọi ân sủng Chúa đã ban cho con hôm nay. Con có sống với niềm vui Tin Mừng hay chưa? Con có được biến đổi bởi tình yêu của Chúa không? Xin tha thứ cho con nếu con quay lưng lại với Chúa. Ngày mai, xin cho ánh sáng Chúa tỏa sáng và lấp đầy tim con lòng nhiệt thành giúp đỡ những người cần đến con. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Thank you, Lord, for the many graces you bestowed on me today. Did I live with the joy of the Gospel? Was I transformed by your love, Lord? Forgive me if I turned away from you. Tomorrow, may I let your light shine on me and fill me with a zeal for helping those in need. [Our Father]

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 26-06-2022

 ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 26/06/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Khởi đầu ngày …

Mến Yêu Hằng Ngày, 23-06-2022

⏰Mến Yêu Hằng Ngày⏰ 🌷“Chúa Dủ Lòng Thương” 🌷 ⏰Thứ 5, 23-06-2022⏰ 🌷(Lc 1, 57-66.80)🌷 …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.