Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông Đồ Cầu Nguyện, 30-7, Click to Pray

Tông Đồ Cầu Nguyện, 30-7, Click to Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 30-07

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha nhân từ, khởi đầu ngày mới hôm nay, con xin được ở lại trong Lời của Cha. Xin chỉ cho con biết con đường mà con phải đi. Và xin Thần Khí Cha soi dẫn con đi trên Đường Của Con Tim, biết quan tâm đến nhu cầu của những người bên lề xã hội. Con xin dâng ngày hôm nay để cầu nguyện theo ý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong tháng này. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Gracious Father, I dwell upon your word as I begin this day. Show me the path that I must walk, and may your Spirit guide me along the Way of the Heart, attentive to the needs of those on the fringes of society. I offer you this day for the intentions of Pope Francis for this month. [Our Father]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Ngươi quên Thiên Chúa, Đấng đã sinh ra ngươi.” (Đnl 32,18) Xin đừng để con quên Ngài, lạy Thiên Chúa tình yêu, Đấng ban cho con mọi sự trong cuộc sống con.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“You have forgotten God who gave you birth.” (Deuteronomy 32:18) Lord, may I never forget you, the loving God who has given me everything in my life.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khi mặt trời khuất bóng, lạy Chúa, con chiêm ngắm Ngài và nhìn lại ngày sống của con dưới sự soi sáng của Chúa Thánh Thần. Hôm nay, con có bỏ mặc hay làm ngơ trước những người cần con giúp đỡ không? Đâu là những khía cạnh con cần cải thiện hơn trong cuộc sống? Lạy Chúa, xin ban cho con sự kiêm nhường, để con có thể nhận ra con là ai, và nhận ra rằng chỉ mình Ngài mới có thể thỏa lấp những khát vọng thẳm sâu trong tim con. Kính Mừng Maria….

WITH JESUS IN THE NIGHT

As the sun sets, I look to you, Lord, and review my day in the light of your Spirit. Were there people today that I could have helped, but didn’t? What areas in my life do I need to improve? Grant me a spirit of humility, Lord, able to recognize who I am and how you are the only one who can fulfill my heart’s deepest longings. [Hail Mary]

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 26-06-2022

 ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 26/06/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Khởi đầu ngày …

Mến Yêu Hằng Ngày, 23-06-2022

⏰Mến Yêu Hằng Ngày⏰ 🌷“Chúa Dủ Lòng Thương” 🌷 ⏰Thứ 5, 23-06-2022⏰ 🌷(Lc 1, 57-66.80)🌷 …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.