Trang chủ / ___CẦU NGUYỆN / Tông Đồ Cầu Nguyện, 18.08.18, click to pray

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18.08.18, click to pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18-08, kính nhớ thánh Albertô Hurtado, S.J.

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha là Đấng giàu lòng thương xót, Cha đã đưa chúng con đến bình minh của ngày mới. Con nhận ra sự tốt lành của Cha dành cho con. Xin giúp con bước đi với Cha trong tình bạn hữu, làm việc cùng Cha vì lợi ích của anh chị em con trên khắp thế giới. Con xin dâng ngày hôm nay để cầu nguyện theo ý của Đức Giáo Hoàng trong tháng Tám này. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE MORNING

Father of Mercy, you have brought us to the dawning of a new day. I recognize your goodness to me. Help me to walk with you in friendship, working with you for the benefit of my brothers and sisters across the world. I offer you this day for this intention of Pope Francis for the month of August. [Hail Mary]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn.” (Mt 11,25) Lạy Chúa, xin cho con luôn luôn nhỏ bé, để con đơn sơ đón nhận Lời Chúa.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“Blessed are you, Father, Lord of heaven and earth; you have revealed to little ones the mysteries of the Kingdom.” (Matthew 11:25) May I always remain little, Lord, so as to be receptive to your teachings.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con cảm tạ Chúa vì món quà hôm nay và những người mà con đã gặp gỡ. Làm sao con có thể làm chủ được chính mình khi tương tác với người khác? Con có nuôi dưỡng lòng oán hận ai đó không? Con cần thay đổi những điều gì trong cuộc sống của mình để con được lớn lên? Chúa ơi, xin chữa lành con và cho con no thỏa với ân điển của Người để con ca khen Chúa suốt mọi ngày trong đời con. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT

I am thankful for the gift of this day and for the people I encountered. How did I conduct myself when interacting with others? Did I harbor any grudges? In what areas in my life do I need to grow? Heal me, Lord, and fill me with your grace to praise you throughout another day. [Our Father]

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.