Trang chủ / ___CẦU NGUYỆN / Tông đồ Cầu nguyện, 4.9.2018, click to pray

Tông đồ Cầu nguyện, 4.9.2018, click to pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 04-09

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Cha ơi khi bắt đầu ngày mới, con ngước nhìn lên Cha để được ủi an. Xin ban ơn cho con để con được luôn bên Cha trong mọi hoạt động thường ngày. Con xin dâng ngày hôm nay lên Cha, cùng mọi niềm vui cũng như nỗi buồn, để hiệp với ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong tháng này. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Father, as a new day begins, I look to you for comfort. Grant that I may go forth in my daily activities with you at my side. I offer this day, all my joys and sufferings, for the intentions of Pope Francis for this month. [Our Father]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Ngày nay, Chúa Giêsu hiện diện nơi những anh chị em đang phải chịu thống khổ đau đớn như Ngài đã phải chịu khi xưa.” (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, xin giúp con nhận ra Ngài nơi những anh chị em mà con gặp gỡ hôm nay.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“Jesus is present in so many of our brothers and sisters who suffer today like He did.” (Pope Francis) Lord, help me to see you in the people I encounter today.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Trước khi chìm vào giấc ngủ, con xin dâng ngày sống hôm nay của con trong tay Chúa. Lạy Chúa, Ngài biết rõ tâm can con và Ngài thấu hiểu những lúc trái tim con hẹp hòi, ích kỉ. Xin Chúa khai mở trái tim con đến mọi nơi trên thế giới và biến đổi trái tim con thành trái tim của một nhà truyền giáo. Xin khơi lên trong con ngọn lửa yêu mến Chúa và giúp con lan truyền lửa ấy đến cho mọi người. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Before I lay down to sleep, I place the past day in your hands, Lord. You know my heart and you know how small and selfish it is sometimes. I ask you to enlarge it to the dimensions of the world and make it into a missionary heart. Set my heart on fire with your love and help me to spread it to all people. [Hail Mary]

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.