Trang chủ / ___CẦU NGUYỆN / Tông Đồ Cầu Nguyện, 6.9.2018, click to pray

Tông Đồ Cầu Nguyện, 6.9.2018, click to pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 06-09

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha trên trời, con nghỉ ngơi trong sự hiện diện của Cha khi ngày mới bắt đầu. Xin Cha giúp con dấn thân sâu hơn trong sứ vụ tình yêu và lòng thương xót của Cha, và lưu tâm đến những thách đố mà nhân loại đang phải đối mặt. Con xin dâng ngày hôm nay lên Cha để cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong tháng này. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Heavenly Father, I rest in your presence as I begin this day. Help me to further your mission of love and mercy today, being attentive to the many challenges facing humanity. I offer this day for the intentions of Pope Francis for this month. [Our Father]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Cha khuyến khích các con hãy phó thác bản thân mình cho Thiên Chúa, Đấng duy nhất có thể giúp đỡ cùng thôi thúc chúng ta cộng tác vào công cuộc hoà giải và hoà bình.” (ĐGH Phanxicô) Xin cho con trở nên khí cụ hoà bình hôm nay.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“I encourage you to entrust yourselves to the Lord, who is the only one who helps and inspires us to contribute to reconciliation and peace.” (Pope Francis) May I be an instrument of peace today.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Vào giây phút cuối ngày, Chúa ơi, con ở đây trước mặt Chúa như một kẻ tội lỗi cầu xin Chúa tha thứ. Xin Chúa thương nhận ngày sống đầy lỗi phạm của con và đồng hành cùng con bằng sự ngọt ngào của Chúa, để con trở nên chứng nhân tuyệt vời cho sự hiện diện của Ngài mọi ngày trong suốt cuộc đời của con. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of this day, here I am again before you, Lord, a sinner who needs your forgiveness. Accept my day full of contradictions and accompany me with your sweetness to become, day after day, a credible witness of your presence in my life. [Hail Mary]

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.