Trang chủ / Chuyên Đề / Học Hỏi Phúc Âm / Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XXV Thường niên năm B

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XXV Thường niên năm B

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XXV Thường niên năm B

CÂU HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN NĂM B

Mc 9,38-43. 45. 47-48

 

38 Ông Gio-an nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta.”39 Đức Giê-su bảo: “Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy.40 Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. 41 “Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Ki-tô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. 42 “Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn.43 Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hoả ngục, phải vào lửa không hề tắt. 45 Nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một chân mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hoả ngục. 47 Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi; thà chột mắt mà được vào Nước Thiên Chúa còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hoả ngục,48 nơi giòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt.

 

 

  1. Bạn biết gì về ông Gioan trong Phúc âm Mác-cô ? Đọc Mc 1,19. 29; 3,17; 5,37; 9,2. 38; 10,35. 41; 13,3; 14,33. Đọc thêm Lc 9,51-55.
  2. Bạn có thấy gì buồn cười khi đọc Mc 9,14-29 và Mc 9,38 không ?
  3. Đọc Mc 9,38. Bạn thấy ông Gioan và các môn đệ có khuyết điểm gì ? Chúng ta có dễ mắc khuyết điểm này không ? Đọc thêm sách Dân số 11, 26-30.
  4. Đức Giêsu đã đưa ra hai lý do để sửa sai ông Gioan và các môn đệ. Đó lý những lý do nào ?
  5. So sánh Mc 9,40 với Mt 12,30. Hai câu này có mâu thuẫn với nhau không ?
  6. Tìm điểm chung giữa hai câu Mc 9,41 và Mt 10,42.
  7. Đọc Mc 9,42. Những kẻ bé mọn ở đây để chỉ ai vậy ? Làm vấp ngã nghĩa là gì ? Câu nói này của Đức Giêsu có kinh khủng không ? Điều Ngài muốn nhắc nhở ta là gì ?
  8. Đọc Mc 9,43-48. Trong những câu này, nguyên nhân làm vấp ngã đến từ đâu ? Các câu 43, 45, và 47 có gì giống nhau không ?
  9. Đọc Mc 9,43. 48. Hoả ngục là hình phạt như thế nào ? Bạn tin có hoả ngục không ? Tại sao ?
  10. Đọc Mc 9,43-48. Có phải hiểu các câu này của Đức Giêsu theo nghĩa đen không ? Tại sao không ? Nếu không hiểu theo nghĩa đen, thì qua những câu kinh khủng này, Đức Giê su muốn dạy chúng ta điều gì ?

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.