Trang nhà / Giáo Xứ / Hiển Linh / Lịch Chầu Lượt 2018

Lịch Chầu Lượt 2018

TGP. Sài Gòn – TP. HCM
Gx. Hiển Linh – Dòng Tên

 

LỊCH CHẦU LƯỢT

Chúa Nhật Truyền Giáo, Tuần XXIX Mùa Thường Niên Năm B

(21/10/2018)

 

09:00-10:30 Ban Mục Vụ Thiếu Nhi – Giới Trẻ Thánh Thể (UV. TN – GTr, Trưởng – GLV, CĐ. Tê-rê-sa, CĐ Maria Goretti, Lễ Sinh, thiếu nhi – giới trẻ thuộc các khối: Chiên – Ấu – Thiếu – Nghĩa – Hiệp).

10:30-11:30 Nhóm Chăm Sóc Bệnh Nhân và Nhóm Thừa tác viên Thánh Thể; Nhóm Phục Sinh và người già – yếu – bệnh.

11:30-12:30 Gk. Anphong và nhóm Thăm viếng Mục vụ.

12:30-13:30 Gk. Mông Triệu.

13:30-14:30 Gk. Thánh Tâm.

14:30-15:30 Nhóm Tác Viên Tin Mừng và BĐH chương trình TVTM.

15:30-16:30 CĐ Phanxicô Xaviê, nhóm Xa quê, Gk. Tòng nhân, Học viên Gl. Dự tòng – hôn nhân.

16:30-17:30 CĐ Cecilia, nhóm Thánh Gia – Các liên gia.

17:30           Bế mạc và phép lành Thánh Thể.

 

Ban Mục vụ Truyền thông Gx. Hiển Linh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.