Trang chủ / Giáo Xứ / Hiển Linh / Giáo xứ Hiển Linh Chầu Thánh Thể 2018

Giáo xứ Hiển Linh Chầu Thánh Thể 2018


HIỂN LINH (24.10.2018) – Chúa nhật tuần qua, ngày 21.10.2018, Giáo xứ Hiển Linh chầu Thánh Thể thay mặt Giáo phận. Sau Lễ thiếu nhi lúc 09h00, Cha chủ tế đặt Mình Thánh Chúa, suy tôn Thánh Thể cùng với (1) Ban Mục vụ Thiếu nhi – Giới trẻ Thánh Thể, khai mạc Giờ chầu. Tiếp đó là đến các phiên chầu lượt của các nhóm, hội đoàn trong Giáo xứ: (2) Nhóm Chăm sóc Bệnh nhân, Thừa tác viên Thánh Thể, Phục Sinh và người già yếu bệnh; (3) Giáo khu Anphong và Nhóm Thăm viếng Mục vụ; (4) Giáo khu Mông Triệu; (5) Giáo khu Thánh Tâm; (6) Nhóm Tác viên Tin mừng; (7) Ca đoàn Phanxico Xavie, Nhóm Xa quê, Giáo khu Tòng nhân và học viên Giáo lý Dự tòng-Hôn nhân; (8) Ca đoàn Cecilia và Nhóm Thánh gia. Mỗi nhóm dành khoảng một giờ bên Thánh Thể để suy niệm và cầu nguyện. Giờ chầu bế mạc lúc 17h30 sau phiên chầu của Ca đoàn Cecilia và Nhóm Thánh gia, để chuẩn bị cho Thánh lễ chiều Chúa nhật lúc 18h00.

Ban Mục vụ Truyền thông Gx. Hiển Linh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.