Trang chủ / ___CẦU NGUYỆN / Tông đồ Cầu nguyện, 2.11.2018, Cầu Cho Các Đẳng Linh Hồn

Tông đồ Cầu nguyện, 2.11.2018, Cầu Cho Các Đẳng Linh Hồn

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 02-11: Cầu Nguyện cCho Các Đẳng Linh Hồn 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha giàu lòng thương xót, trong ngày Lễ Các Linh Hồn hôm nay, con tưởng nhớ đến các thân nhân, bạn hữu của chúng con đã qua đời. trong suốt ngày hôm nay, cùng với khao khát được nên một với Thánh Tâm Chúa Giêsu, con sẽ nỗ lực sống vui vẻ và nhìn nhận những điều tốt lành con học được từ người thân, bạn bè. Hiệp thông với toàn thể Hội Thánh trong ngày Thế Giới cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng, con xin dâng ngày hôm nay để cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong tháng này là xin cho ngôn ngữ của tình yêu và đối thoại luôn vượt trội ngôn ngữ của xung đột, mâu thuẫn. Sáng Danh Đức Chúa Cha….

WITH JESUS IN THE MORNING

Merciful Father, on this day dedicated to All Souls, I remember the lives of all the relatives and friends who are no longer with us on earth. Throughout this day, with a desire to unite myself with the Sacred Heart of Jesus, I will try to live joyfully and recognize the good things that I learned from my deceased relatives and friends. In communion with the whole Church on this World Day of Prayer for the Pope’s intentions, I offer my day for the intentions of Pope Francis for this month, that the language of love and dialogue may always prevail over the language of conflict. [Glory_Be]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.”(Mt 11,28) Chính Thiên Chúa đã luôn khích lệ chúng ta tìm kiếm để thấy Ngài và tìm đến Ngài là nơi trú ẩn, nghỉ ngơi của mình. Khi gặp hoàn cảnh khó khăn hay những lúc rơi vào đường cùng, hãy phó thác mọi sự cho Chúa, tin tưởng rằng Chúa sẽ thay chúng ta thi hành mọi sự và ban cho chúng ta ánh sáng để tìm thấy câu trả lời đúng. Trong Chúa, tâm hồn chúng ta luôn được nghỉ ngơi.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest.” (Matthew 11:28) It is the Lord himself who exhorts us to seek him, to find in him our refuge, our rest. When a situation is difficult or appears to be without a way out, let us confide everything to the Lord, trusting that he will act on our behalf and give us the light to find the right answers. May we rest our hearts in the Lord.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khi ngày dần trôi qua, con hồi tưởng lại những điều con đã trải qua hôm nay. Ngày hôm nay của con thế nào? Lòng trí con đặt ở đâu? Con có sẵn sàng giúp đỡ và phục vụ những người xung quanh chưa? Con có hành động với tình yêu thương không? Xin cho con luôn nhớ rằng tất cả mọi điều con phải làm với tình yêu thương. Ngày mai đây, con quyết tâm mở rộng trái tim để sẵn sàng đón nhận thánh ý Chúa. Lạy Cha chúng con ở trên trời….

WITH JESUS IN THE NIGHT

As this day comes to an end, I recollect on what I have experienced today. How was my day? Where was my heart? Was I available to help, to serve my neighbor? Did I perform my actions with love? May I always remember that it’s just about doing things but doing them with love. Tomorrow, I resolve to have an open heart, ready and willing to do the Lord’s will. [Our_Father]

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.