Trang chủ / ___CẦU NGUYỆN / Tông đồ Cầu nguyện, 3.11.2018, click to pray

Tông đồ Cầu nguyện, 3.11.2018, click to pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 03-11

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha nhân lành, ngày hôm nay con cảm tạ Cha vì đã ban tặng cho con tất cả những tài năng mà con đang sở hữu. Xin ban thêm ân sủng để con biết khiêm tốn trong mọi việc con làm. Chỉ như vậy con mới có thể tận tụy nuôi dưỡng ngôn ngữ của tình yêu và đối thoại, hiệp cùng ý chỉ cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng trong tháng này, mà con muốn dâng lên trong ngày hôm nay. Lạy Cha chúng con ở trên trời….

WITH JESUS IN THE MORNING

Gracious Father, thank you for this day that you give to me and for all the talents I possess. Grant me the grace to be humble in all that I do. Only in this way will I be able to faithfully foster the language of dialogue and of the heart, in harmony with the Pope’s intention for this month, for which I want to offer this day. [Our_Father]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.” (Lc 14,11) Chúng ta thường học biết khiêm nhường khi bị xúc phạm. Dù không muốn trải qua điều này, nhưng đây là cơ hội để chúng ta trải nghiệm được nỗi đau của Chúa Giêsu khi bị hiểu lầm. Mọi điều sỉ nhục làm đức tin của chúng ta lớn lên và hãy tin rằng công lý sẽ không bỏ rơi chúng ta. Chúng ta hãy cầu xin Chúa Giêsu giúp ta thêm can đảm để chịu đựng những thất bại trong cuộc sống và nhờ sự khôn ngoan của Người để đương đầu với mọi nghịch cảnh.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“For every one who exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted.” (Luke 14:11). We often learn to be humble in humiliation. We don’t want to go through this, but there’s an opportunity to experience the pain of the incomprehension that Jesus went through. May every humiliation grow our faith, and may we have the confidence that divine justice doesn’t abandon us. Let us ask Jesus for the courage to endure the setbacks of life and his wisdom to face adversity.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Tạ ơn Chúa, khi ngày dần khép lại, con bình tâm nhớ lại những ân huệ con đã nhận được hôm nay. Ai là hình ảnh của Chúa đến bên con hôm nay? Những khoảng khắc nào Chúa đến với con qua lời nói và hành động của những người thân cận? Lạy Chúa xin hãy đến hàn gắn trái tim con và giúp con nhìn thấy Chúa trong tất cả những người con gặp gỡ. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Thank you, Lord for the day that comes to a close. I remember, calmly, the graces I received today. Who was the face of God to me today? At what moments did God come to me through the words and actions of my neighbor? Come, Lord, heal my heart and help me to see you in all those I encounter. [Our_Father]

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.